Log In

Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego: o kryzysie energetycznym

Na posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (14.10.2022), pod przewodnictwem wiceprezesa Rady Ministrów Piotra Glińskiego, członkowie zespołu rozmawiali na temat kryzysu energetycznego.

Rozmowy dotyczyły rozwiązań w sprawie dystrybucji węgla i wysokich cen energii elektrycznej. Ustawy zaproponowane przez rząd zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Rząd przygotował projekt ustawy, który ułatwi dystrybucję węgla przez samorządy. Dzięki temu mieszkańcy będą mieli większy dostęp do tego surowca w niższej cenie. Samorządy będą mogły kupić węgiel za 1500 zł i sprzedać za maksymalnie 2000 zł. Różnica, między kupnem od importera a sprzedażą mieszkańcom, jest dochodem gminy. To środki na pokrycie kosztów dystrybucji węgla. Warto podkreślić, że dzisiaj cena tego surowca w składach prywatnych często przekracza 3500 zł.

Dostawy węgla

Koncentrujemy się na tym, aby wszystkie podmioty miały zapewnione niezbędne dostawy węgla opałowego. Na bieżąco monitorujemy sytuację bilansową – z uwzględnieniem planów importowych i wydobywczych w zestawieniu z popytem na surowiec. Podejmujemy szereg działań, aby nie zabrakło węgla w sezonie grzewczym.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px