Log In

30 mln zł z NFOŚiGW na infrastrukturę ładowania pojazdów elektrycznych i tankowania wodoru – ruszył nabór

Do 31 stycznia 2023 roku potrwa nabór w ramach programu priorytetowego „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru” – poinformował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem programu jest wsparcie rozwoju infrastruktury do ładownia pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru. Program przewiduje możliwość dofinansowania przedsięwzięć polegających na budowie lub przebudowie ogólnodostępnej stacji wodoru wraz z niezbędną infrastrukturą pomocniczą oraz zbiornikami magazynowymi.

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy oraz rolnicy indywidualni.

Wnioski o dofinansowanie podpisane podpisem kwalifikowanym należy składać do 31 stycznia 2023 r. w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie dostępny pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl. Wnioski złożone po terminie zostaną odrzucone.

Budżet na realizację konkursu dla bezzwrotnych form dofinansowania wynosi do 29 909 887,00 zł. Jeden wnioskodawca może złożyć w jednym naborze tylko jeden wniosek o dofinansowanie. Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji w wysokości do 50 proc. kosztów kwalifikowanych budowy lub przebudowy ogólnodostępnych stacji wodoru.

Ewentualne pytania w sprawie konkursu można zadawać drogą mailową pod adresem: infrastruktura.wodor@nfosigw.gov.pl. Więcej informacji na temat konkursu – w tym regulamin – można znaleźć na TEJ STRONIE.

źródło: Portal Samorządowy PAP

zdjęcie ilustracyjne; fot. PAP/Łukasz Gągulski

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px