Log In

Kolejny MW mocy ze słonecznego OZE

Około 2,2 mln zł z puli środków krajowych, z programu priorytetowego NFOŚiGW Energia Plus – II nabór umożliwi wybudowanie farmy fotowoltaicznej w Grajewie (woj. podlaskie). Preferencyjna pożyczka pomoże sfinansować 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Nowa instalacja OZE rozpocznie swoją działalność w kwietniu 2024 r. i pozwoli na wytwarzanie prądu elektrycznego ze źródła odnawialnego, ograniczenie pozyskiwania energii ze źródeł nieodnawialnych, a także na długofalowe obniżenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

W ramach przedsięwzięcia przewidziano budowę i uruchomienia farmy fotowoltaicznej o mocy do 0,99 MW w Grajewie. Instalacja fotowoltaiczna zostanie posadowiona na gruncie i będzie składała się z paneli fotowoltaicznych (o jednostkowej mocy 535 kW), oraz niezbędnego osprzętu. Szacuje się, że farma wyprodukuje w pierwszym pełnym roku eksploatacji 1127 MWh energii. Całość wyprodukowanej energii elektrycznej  przeznaczona będzie na sprzedaż do operatora systemu dystrybucyjnego (OSD) – przewidziano także przyłączenia instalacji do sieci. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie 2,6 mln zł.

Grajewo znajduje się na obszarze tzw. Zielonych Płuc Polski w północno wschodniej części kraju. Ten unikatowy środowiskowo teren charakteryzujący się dużą bioróżnorodnością – leży w 5 województwach: podlaskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, pomorskim oraz kujawsko-pomorskim).

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w październiku br. przez przedstawicieli  NFOŚiGW i beneficjenta – GPV Sp. z o.o.

źródło: NFOŚiGW

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px