Log In

Fotowoltaika zyska na nowelizacji przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym

Przygotowywane przez MRiT przepisy ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie blokują rozwoju branży OZE, w szczególności w zakresie sytuowania instalacji fotowoltaicznych.

W ostatnich dniach w doniesieniach prasowych pojawiło się szereg informacji nieprawdziwych i nieścisłych. Nieprawdą jest, że przygotowane przepisy zakażą lokalizowania farm na gruntach IV klasy na dotychczasowych zasadach. Do czasu uchwalenia planu ogólnego, nie dłużej niż do końca 2025 r. farmy fotowoltaiczne będą mogły powstawać na warunkach dotychczasowych.

Nieprawda jest też, że brak studium uniemożliwi uchwalenie planu miejscowego dla OZE. Przeciwnie. Mając na uwadze potrzebę rozbudowy OZE przygotowane zostały przepisy przyspieszające sporządzenie planów miejscowych. Plany miejscowe dla OZE po 1 stycznia 2026 r. dalej będzie można sporządzać i uchwalać nawet, jeżeli gmina nie będzie miała planu ogólnego.

W projekcie ustawy zagadnienia OZE i fotowotlaika zostały potraktowane w ustawie w sposób priorytetowy. Nowelizacja przepisów wprowadzi dodatkowe ułatwienia w zakresie fotowotaiki. Będą to:

  • procedura uproszczona, której termin uchwalenia będzie porównywalny z terminem przygotowania warunków zabudowy;
  • uproszczenie oraz przyspieszenie wynikające z zastosowanie procedury ZPI – Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego.

Proponowane zmiany zostały pozytywnie przyjęte przez inwestorów z branży zajmującej się rozbudową instalacji fotowoltaicznych.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px