Log In

Minister Tchórzewski: w energetyce i górnictwie zmiany restrukturyzacyjne były markowane

Sytuacja w górnictwie węgla kamiennego i energetyce, prywatyzacja spółek energetycznych oraz inwestycje w sektorze energii to m.in. tematy wystąpienia ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego podczas debaty poświęconej raportowi o stanie spraw publicznych i instytucji państwowych na dzień zakończenia rządów PO-PSL, która odbyła się 11 maja 2016 r.

Minister Tchórzewski zaznaczył, że energetyka jest podstawowym narzędziem gospodarczym państwa. – W sposób istotny wpływa na rozwój państwa, tworzy miejsca pracy i nowe przedsiębiorstwa – powiedział. – Dlatego błędne decyzje i zaniedbania w tym obszarze wpływają na stan gospodarki całego państwa – dodał.

Raport_otwarcia_1b

Szef resortu energii podkreślił, że negatywnie ocenia działania, podejmowane w zakresie prywatyzacji giełdowej spółek energetycznych. Zaznaczył, że przyjęty przez poprzedników model prywatyzacji nie pozwalał na efektywną realizację polityki energetycznej państwa i nie wzmacniał bezpieczeństwa energetycznego Polski. – Decyzje prywatyzacyjne były podyktowane krótkookresowym interesem budżetowym skarbu państwa – powiedział. – To m.in na ich skutek prawie wszystkie spółki znalazły się w sytuacji, w której po zrealizowaniu inwestycji niezbędnych dla bezpieczeństwa energetycznego praktycznie stracą możliwości kredytowe w zakresie zarówno modernizacji, rozwoju, jak i nowych inwestycji – podkreślił. Zaznaczył także, że na sytuację sektora wpływały również błędne decyzje inwestycyjne poprzedniego rządu.

Raport_otwarcia_1c

Minister Tchórzewski zwrócił również uwagę na brak spójnej polityki państwa wobec górnictwa węgla kamiennego. Podkreślił, że na koniec 2015 r. zadłużenie w tym obszarze wyniosło ponad 14 mld zł. – W tym przypadku także kierowano się krótkoterminowym interesem ekonomicznym. – powiedział. – Podejmowane próby restrukturyzacyjne nie były skoordynowane i w sposób kompleksowy nie wpływały na poprawę sytuacji w sektorze – dodał.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px