Log In

Międzynarodowi eksperci docenili działania Częstochowy w zakresie poprawy jakości powietrza

Częstochowa została wyróżniona w prestiżowym raporcie pt. Firmy i miasta na rzecz gospodarki niskoemisyjnej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej przygotowanym przez międzynarodową organizację pozarządową CDP (Carbon Disclosure Project). Eksperci docenili działania władz miasta mające na celu poprawę jakości powietrza oraz otwartość na współdziałanie z biznesem w tym zakresie. Dobrym przykładem jest współpraca samorządu i firmy Fortum, będącej właścicielem miejskiej sieci ciepłowniczej oraz nowoczesnej elektrociepłowni w Częstochowie.

Międzynarodowa fundacja CDP od lat analizuje wpływ największych światowych firm oraz miast na środowisko naturalne. Z tegorocznego raportu CDP Climate Change opracowanego na podstawie danych z ponad 300 metropolii wynika, że samorządy mogą wywierać istotny wpływ na budowę gospodarki niskoemisyjnej, ograniczając emisje dwutlenku węgla oraz inwestując w rozwiązania efektywne energetycznie.

Mimo iż ten globalny trend nie znajduje jeszcze wyraźnego odzwierciedlenia w Europie Środkowo-Wschodniej to wskazaliśmy lokalnych liderów, których pionierska i otwarta postawa w dążeniu do redukcji emisji odróżnia się dziś na tle innych miast w regionie. Takimi przykładami są samorządy Warszawy oraz Częstochowy, które wyróżniliśmy w raporcie za otwartość i efektywną współpracę z biznesem w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej mówi Joanna Wis, Dyrektor CDP Central and Eastern Europe.

Fortum wspólnie z władzami miasta od lat działa na rzecz poprawy jakości powietrza w Częstochowie. Jej przedstawiciele zasiadali już w Radzie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki Energetycznej Miasta Częstochowy. Obecnie są częścią Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju Miasta,  która ma wpływ na kształt lokalnej polityki energetycznej.  W 2010 roku firma wybudowała w mieście nowoczesną elektrociepłownię, która produkuje dziś ponad 86% ogółu ciepła sieciowego wytwarzanego w Częstochowie. Zakład, który we wrześniu tego roku obchodził jubileusz pięciolecia, jest jednym z najnowocześniejszych i najbardziej przyjaznych dla środowiska w Europie Środkowo-Wschodniej.

– Produkcja prądu i ciepła w skojarzeniu to jeden z najbardziej efektywnych i przyjaznych środowisku sposobów wytwarzania energii. Nowoczesne rozwiązania technologiczne zastosowane w elektrociepłowni Fortum w Częstochowie sprawiają, że poziomy emisji znajdują się tu znacznie poniżej określonych prawem norm. Przez 5 lat działalności częstochowskiego zakładu uniknęliśmy emisji ponad 625 tysięcy ton CO2. Ponadto zastąpienie przestarzałej ciepłowni w Częstochowie nowoczesną elektrociepłownią przyczyniło się do znacznej redukcji emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Na przykład emisja pyłów spadła ponad dziesięciokrotnie, a dwutlenku siarki ponad siedmiokrotnie podkreśla Andrzej Żyła, Główny Specjalista ds. Inwestycji Fortum.

Fortum jest również właścicielem częstochowskiej sieci ciepłowniczej, której rozbudowa także przyczynia się do poprawy jakości powietrza. W 2015 roku firma przeznaczyła na ten cel prawie 2,2 mln złotych, podłączając do sieci rejon Starego Miasta w obszarze ulic Katedralnej, Krakowskiej i Strażackiej. Łącznie w tym roku na prace modernizacyjne, przyłączeniowe oraz przeglądy i konserwacje urządzeń ciepłowniczych Fortum przeznaczyło 6,5 mln zł.

 – Współpraca samorządu z przedsiębiorstwami jest podstawą ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, stanowi również istotny element w procesie zrównoważanego rozwoju gminy. Sztandarowym przykładem takiej współpracy jest budowa przez Fortum źródła pracującego w kogeneracji, wytwarzającego ciepło i energię elektryczną, które od 5 lat funkcjonuje w Częstochowie  – mówi Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. – Wyróżnienie Częstochowy w raporcie CDP świadczy o tym, że jesteśmy dziś na najlepszej drodze ku pozycji lidera gospodarki niskoemisyjnej w Polsce i jednego z najbardziej przyjaznych środowisku miast w Europie.

Warsaw

Banner 468 x 60 px