Log In

Informacja o COP21 w Sejmie

Komisja do Spraw Unii Europejskiej /SUE/ rozpatrzyła informację na temat stanu wyników 21. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP21), która się odbyła w dniach 30 listopada – 11 grudnia 2015 r. w Paryżu.
Informację przedstawili minister środowiska – Jan Szyszko oraz minister energii – Krzysztof Tchórzewski.
Minister Środowiska podkreślił, że największym sukcesem konferencji klimatycznej jest przyjęcie pierwszego w historii globalnego i prawnie wiążącego porozumienia w sprawie klimatu. Porozumienie osiągnięto po ciężkich, wielostronnych negocjacjach w dniu 12 grudnia 2015 r. Wszystkie ze 195 państw uczestniczących w spotkaniu zobowiązały się zredukować emisje gazów cieplarnianych. Minister przekazał, że nie wyznaczono daty końca obowiązywania porozumienia. Wspólne działania mają zmierzać do utrzymania globalnego ocieplenia na poziomie znacznie poniżej 2°C i kontynuowania wysiłków zmierzających do ograniczenia go do 1,5°C w stosunku do epoki przedindustrialnej. Aby osiągnąć te globalne cele, zostały przyjęte dwie metody działania. Zgodnie z pierwszą należy jak najszybciej zatrzymać wzrost łącznych światowych emisji gazów cieplarnianych, a następnie rozpocząć ich radykalną redukcję po to, by osiągnąć zerową emisję netto w połowie XXI wieku. Druga metoda zakłada określenie tzw. wkładów krajowych, czyli określanych indywidualnie zobowiązań przez każde państwo. Wkłady krajowe muszą wszystkie strony porozumienia złożyć oraz potwierdzić do 2020 r. Ponadto państwa porozumienia muszą w pięcioletnich cyklach składać nowe zobowiązania, a każde kolejne zobowiązanie musi zakładać coraz wyższe cele redukcyjne. Minister Środowiska zaznaczył, że porozumienie zostało przyjęte przez konferencję stron działających w ramach konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu i aby weszło w życie, musi zostać ratyfikowane przez co najmniej 55 państw, które łącznie odpowiadają za co najmniej 55% światowych emisji gazów cieplarnianych. Minister Energii zaznaczył, że porozumienie paryskie jest szansą na lepsze warunki dla Polski w negocjacjach klimatyczno-energetycznych z Komisją Europejską.


W dyskusji posłowie prosili o informacje dotyczące strategii negocjacyjnych i przyszłości rozwoju odnawialnych źródeł energii (w szczególności geotermii), a także apelowali o wykorzystanie Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych w działaniach związanych z polityką klimatyczną Polski.
Przewodniczący Komisji poinformował, że w pierwszym kwartale 2016 r. Komisja odbędzie posiedzenie na temat polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej. Komisja przyjęła do wiadomości informację rządu.

źródło: Sejm RP

Warsaw

Banner 468 x 60 px