Log In

Prezydent podpisał ustawę o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego – poinformowała w poniedziałek jego kancelaria.

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

Nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego wprowadza min.:
1)    przedłużenie obowiązywania regulacji dotyczących możliwości zbywania kopalń, zakładów górniczych lub ich oznaczonych części do 1 stycznia 2019 r.
2)    przedłużenie obowiązywania regulacji dotyczących restrukturyzacji zatrudnienia,
3)    zmiany sposobu realizacji uprawnienia byłych pracowników kopalń postawionych w stan likwidacji przed dniem 1 stycznia 2007 r. oraz pracowników kopalń likwidowanych wchodzących w skład przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy, polegającą na rezygnacji z możliwości wyboru między ekwiwalentem pieniężnym bądź pobieraniem bezpłatnego węgla w naturze na rzecz wypłaty osobom wymienionym powyżej wyłącznie ekwiwalentu pieniężnego. Podmiotem realizującym wypłaty ekwiwalentu pieniężnego przysługującego obok emerytury lub renty będzie, tak jak dotychczas, Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
4)    zmianę zasad naliczania wysokości jednorazowych odpraw pieniężnych wobec osób, które skorzystają z tego instrumentu od dnia 1 stycznia 2016 r.,
5)    zakaz wykonywania pracy na powierzchni przedsiębiorstw górniczych albo pod ziemią w czasie urlopów górniczych, bez względu na formę zatrudnienia. Ustawa wprowadza rozwiązanie mające na celu zapobieganie sytuacji, w której osoby przebywające na urlopach górniczych lub urlopach dla pracowników zakładów mechanicznej przeróbki węgla i pobierające z tego tytułu świadczenie socjalne, są zatrudniane przez przedsiębiorstwa górnicze. W efekcie wprowadzonej zmiany nie będzie możliwe zatrudnianie takich osób w jakiejkolwiek formie na powierzchni w przedsiębiorstwach górniczych w rozumieniu ustawy (a więc np. w centralach spółek węglowych czy administracji kopalń) oraz pod ziemią we wszystkich kopalniach,
6)    przedłużenie obowiązywania zasady traktowania wartości początkowej środków trwałych w części nie pokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych, jako kosztu uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px