Log In

Ogłoszenie Rady Nadzorczej Spółki ENERGA S.A. w Gdańsku

Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać w zamkniętych, niepodpisanych kopertach w sekretariacie Spółki ENERGA S.A. w Gdańsku (80-309) przy al. Grunwaldzkiej 472, Olivia Tower, w terminie do dnia 18 stycznia 2016 roku do godz. 15.00, z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Relacji Inwestorskich” lub pocztą na ww. adres.

Ogłoszenie

 

Warsaw

Banner 468 x 60 px