Log In

Bilans otwarcia w obszarze geologii

Minister środowiska prof. Jan Szyszko oraz Główny Geolog Kraju prof. Mariusz Orion Jędrysek spotkali się z dziennikarzami w gmachu Ministerstwa Środowiska. Tematem konferencji była polityka surowcowa Polski.

Spotkanie było kontynuacją zeszłotygodniowej konferencji prasowej poświęconej bilansowi otwarcia. Tym razem skupiono się na tematyce polityki surowcowej i działań państwa w zakresie geologii, polityki koncesyjnej i wydobywczej. Główny Geolog Kraju omówił dwanaście punktów, które w bilansie otwarcia poświęcone są geologii i gospodarce zasobami naturalnymi (zobacz bilans otwarcia – link).

Do największych zaniedbań w ostatnich ośmiu latach minister Jędrysek zaliczył m.in. brak racjonalnego prawa w zakresie działalności geologiczno-górniczej, plagę nielegalnej eksploatacji kruszywa oraz brak wyników w obszarze poszukiwania gazu łupkowego. Za najważniejsze wyzwania uznał zaś stworzenie racjonalnej polityki surowcowej, powołanie służby geologicznej oraz zmiany w prawie, które zredukują ryzyko inwestycyjne firm.

Warsaw

Banner 468 x 60 px