Log In

Prawie 31 tys. zmian sprzedawcy gazu

W ciągu pięciu lat monitorowania przez Urząd Regulacji Energetyki zmian sprzedawcy na rynku gazu na taki krok zdecydowało się około 31 tys. odbiorców.
Jak wynika z danych URE w 2011 r. zarejestrowano tylko 4 przypadki zmiany sprzedawcy, w kolejnych zaś latach ich liczba zwiększyła się do 210 w 2012 r., do 429 w 2013 r. oraz do 7 007 w 2014 r. Natomiast od początku prowadzenia monitoringu do końca IV kw. 2015 r. odnotowano 30 749 zmian sprzedawcy gazu. Oznacza to że w ubiegłym roku na taki krok zdecydowało się ponad prawie 24 tys odbiorców.

Najwięcej zmian odnotowano wśród odbiorców korzystających z traf W1-4 prawie 27,6 tys.

Zmiana sprzedawcy
(liczba przełączeń) wg:
W 1-4 W 5 W 6 W 7 W 8 W 9 W 10 Taryfy
OSP
Razem
liczby odbiorców 27 563 2 076 876 144 43 17 5 25 30 749
liczby układów pomiarowych 30 669 3 174 1 049 153 43 19 5 33 35 145

W ocenie URE istotnym czynnikiem wspierającym wzrost liczby zmian sprzedawcy na rynku gazu jest posiadanie przez OSD możliwie największej liczby podpisanych umów o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego (Umów Ramowych. Z końcem IV kw. 2015 r. 116 sprzedawców miało zawarte ważne umowy z OSP, w tym 67 posiadało również umowy z OSD.

Warsaw

Banner 468 x 60 px