Log In

„Prawo z energią”!

Wydarzenie kierowane jest do wszystkich zainteresowanych prawem energetycznym, w szczególności, regulacjami dotyczącymi odnawialnych źródeł energii.
Konferencja odkryje przed jej uczestnikami trzy panele tematyczne. Wśród nich: nowe regulacje polskiego prawa w zakresie OZE, które wejdą w życie 1 lipca 2016 r., prezentacja dotychczasowych doświadczeń Niemiec we wdrażaniu prawa OZE, cele polityki energetycznej UE.

Można zatem liczyć na dyskusje opartą na komparastyce dwóch wspomnianych systemów. W dalszych częściach spotkania omówione zostaną między innymi zagadnienia wytwarzania energii w mikro-, małych i dużych instalacjach, jak również mechanizmy oraz instrumenty ich wsparcia, takie jak system zielonych certyfikatów, nowy system aukcyjny czy taryfy gwarantowane.

W konferencji udział wezmą praktycy prawa, przedstawiciele Ministerstwa Energii, Ministerstwa Środowiska oraz Urzędu Regulacji Energetyki, specjaliści w temacie odnawialnych źródeł energii ze środowiska naukowego, a także przedstawiciele nauki prawa z Niemiec, w tym komentatorzy przepisów niemieckiej ustawy EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz).

Ogólnopolska Konferencja Prawa Energetycznego „Prawo z energią” odbędzie się 26 kwietnia 2016 r. (wtorek), w godzinach 9.00-17.00.
Prezentacje w dwóch językach (język polski i język niemiecki) będą tłumaczone symultanicznie.

Tagged under

Nie znaleziono powiązanych artykułów.

Warsaw

Banner 468 x 60 px