Log In

Pierwsze zaświadczenie o dopuszczeniu do udziału w aukcji OZE wydane

W dniu 4 marca zostało wydane pierwsze zaświadczenie uprawniające do udziału w aukcji na sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – poinformował Urząd Regulacji Energetyki.
„W dniu 4 marca 2016 r. Prezes URE wydał pierwsze zaświadczenie uprawniające do udziału w aukcji na sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji jest ważne przez 12 miesięcy od dnia wydania.” – czytamy w komunikacie URE.

Jednocześnie Urząd wyjaśnia, że aukcje na sprzedaż energii elektrycznej przeprowadzane będą w postaci elektronicznej, za pośrednictwem Internetowej Platformy Aukcyjnej, która najbliższych tygodniach ma być udostępniona w sieci publicznej, celem przeprowadzenia testów z udziałem jej przyszłych, potencjalnych użytkowników. Jak podaje URE, Internetowa Platforma Aukcyjna została odebrana od wykonawcy z końcem ubiegłego roku.

Jak tłumaczy URE, do aukcji będą mogli przystąpić także wytwórcy energii elektrycznej w instalacjach istniejących, tj. takich, które po raz pierwszy wytworzą energię elektryczną przed dniem wejścia w życie przepisów rozdziału 4 ustawy OZE., czyli zgodnie z aktualnym stanem prawnym w terminie do 1 lipca 2016 r. Wytwórcy ci będą mieli możliwość wzięcia udziału w aukcji na podstawie złożonej do Prezesa URE deklaracji. Przepisy dotyczące składania deklaracji wejdą w życie z dniem 1 lipca 2016 r.

Warsaw

Banner 468 x 60 px