Log In

Piotr Zawistowski prezesem TOE

Piotr Zawistowski, wiceprezes TAURON Polska Energia ds. handlowych, został wybrany 16 marca na prezesa rady zarządzającej Towarzystwa Obrotu Energią.

Dziękuję za zaufanie. jakim obdarzyli mnie członkowie  Towarzystwa Obrotu Energią wybierając mnie na jego prezesa. To ważna i odpowiedzialna funkcja, którą postaram się pełnić najlepiej jak potrafię – mówi Piotr Zawistowski. Jako prezes TOE planuję z jednej strony skupić się na współpracy towarzystwa przy bieżących pracach formalno–legislacyjnych w zakresie nowych ważnych dla sektora obrotu regulacji, z  drugiej strony zaś –  będziemy brać udział w pracach nad zmianami modelu rynku energii elektrycznej i gazu w Polsce. Oczywiście w ramach TOE będziemy współpracować z wszystkimi członkami, ale także innymi organizacjami i instytucjami działającymi na rynku energii.

Towarzystwo Obrotu Energią to dobrowolne, samorządne zrzeszenie powstałe w 2003 roku. Zgodnie ze statutem do podstawowych zadań TOE należy podejmowanie działań wspomagających rozwój konkurencyjnego rynku energii w Polsce, w tym: rynku energii elektrycznej, rynku ciepła, rynku paliw ze szczególnym uwzględnieniem paliw do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, rynku instrumentów pochodnych oraz tworzenie standardów handlu tymi produktami. Towarzystwo  zajmuje się również upowszechnianiem zasad prowadzenia handlu energią i paliwami oraz standardów takiego handlu, prowadzeniem działalności informacyjnej wynikającej z doświadczeń innych rozwiniętych rynków, w tym – w szczególności – propagowaniem informacji dotyczących możliwości korzystania z dobrodziejstw konkurencyjnego rynku energii i paliw dla uczestników tego rynku oraz kształtowaniem norm etycznych w handlu energią i paliwami. Towarzystwo Obrotu Energią reprezentuje interesy sektora obrotu energią i paliwami wobec organów administracji rządowej i innych stowarzyszeń.

Warsaw

Banner 468 x 60 px