Log In

Od kompanii węglowej do Polskiej gruby górniczej

Po ponad 13 latach funkcjonowania na arenie gospodarczej Kompania Węglowa schodzi ze sceny. Gdy powstawała, 1 lutego 2003 r., grupowała 23 kopalnie i 9 zakładów i zatrudniała 85 tys. osób. Obecnie 32,5 tys. pracowników zatrudnionych jest w 11 kopalniach i 4 zakładach, które 1 maja br. wniesione zostaną do Polskiej Grupy Górniczej.

ROK 2014

20 listopada
Wiceminister skarbu Wojciech Kowalczyk pełnomocnikiem rządu ds. restrukturyzacji górnictwa.
5 grudnia
Rada nadzorcza KW delegowała Krzysztofa Sędzikowskiego do pełnienia obowiązków prezesa spółki.
12 grudnia
Rada nadzorcza KW po przeprowadzeniu postępowania konkursowego powołała Krzysztofa Sędzikowskiego na stanowisko prezesa.

ROK 2015

7 stycznia
Rada Ministrów przyjęła plan naprawczy dla Kompanii Węglowej, przygotowany przez pełnomocnika rządu ds. restrukturyzacji górnictwa Wojciecha Kowalczyka, który zaprezentowano podczas podsumowania 100 dni rządu Ewy Kopacz. Plan zakładał likwidację 4 kopalń. W przeznaczonej do likwidacji kopalni Brzeszcze strajk pod ziemią rozpoczęła druga zmiana.
8 stycznia
Do strajku przygotowują się pracownicy kopalń Bobrek-Centrum i Sośnica-Makoszowy. Prezes KW Krzysztof Sędzikowski na spotkaniu z dziennikarzami mówił o szczegółach planu naprawczego. Po południu strajkowały już cztery kopalnie. Posłowie PiS krytykują program rządu i sprzeciwiają się likwidacji kopalń.
9 stycznia
Masówki dla załogi w kopalniach KW. Ok. 2000 górników protestowało pod ziemią, 1000 na powierzchni. Premier zwołała posiedzenie zespołu ds. górnictwa węgla kamiennego. Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy oświadczył, że jest gotowy do rozmów. Śląscy samorządowcy apelują o uwzględnienie skutków społecznych likwidacji kopalń.
10 stycznia
Rozmowy delegacji rządowej z przedstawicielami górniczych związków zawodowych zerwane po niespełna dwóch godzinach. Kompania Węglowa informuje, że w 2014 r. cztery przeznaczone do wygaszenia kopalnie przyniosły w sumie 821 mln zł strat.
11 stycznia
Kolejne negocjacje zerwane.
12 stycznia
Na Śląsk przyjeżdża premier Ewa Kopacz. Negocjacje trwają 12 godzin. Żony górników i pracownice kopalń chcą się spotkać z prezydentem Bronisławem Komorowskim. Związkowcy blokują tory kolejowe w okolicy stacji Zawodzie. Lider PiS Jarosław Kaczyński wypowiada się przeciwko likwidacji kopalń. Strajki trwają w ośmiu kopalniach.
13 stycznia
Związkowcy liczą na wznowienie negocjacji. Strajkuje 13 kopalń.
14 stycznia
Przygotowania do akcji protestacyjnych w JSW i KHW.
15 stycznia
W Sejmie odbywa się debata plenarna o sytuacji górnictwa. W nocy z 15 na 16 stycznia Sejm uchwalił nowelizację ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, która tworzy prawne podstawy do realizacji programu naprawczego Kompanii Węglowej. Dzięki ustawie możliwe będzie m.in. przekazanie 4 kopalń Kompanii Węglowej do Spółki Restrukturyzacji Kopalń i objęcie ich załóg osłonami socjalnymi.
17 stycznia
W obecności premier Ewy Kopacz podpisano porozumienie dotyczące wprowadzenia programu naprawczego dla Kompanii Węglowej. Zapisano w nim, że nie będzie likwidacji kopalń, a do SRK trafią kopalnie: Centrum, Makoszowy, Brzeszcze i Piekary. Bobrek przekazany będzie do Węglokoksu Kraj. Do 30 września Brzeszcze mają być kupione przez Tauron, a Makoszowy przez Węglokoks-Kraj. W utworzonej do 30 września Nowej Kompanii Węglowej ma zostać 11 kopalń i 5 zakładów: Chwałowice, Rydułtowy- Anna, Marcel, Jankowice, Sośnica, Bolesław Śmiały, Ziemowit, Piast, Bielszowice, Halemba-Wirek, Pokój, Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych, Zakład Logistyki Materiałowej, Zakład Informatyki i Telekomunikacji, Zakład Elektrociepłowni S.A., Zakład Remontowo-Produkcyjny. Załogi kopalń przechodzących do SRK mogą korzystać z osłon socjalnych.
Styczeń
Powstała spółka Węglokoks Rybnicki Okręg Wydobywczy, która ma dać początek Nowej Kompanii Węglowej.
19 stycznia
Piotr Rykala, Władysław Kulczycki, Janusz Chmielewski i Tomasz Jakubowski rezygnują ze stanowisk wiceprezesów KW.
9 lutego
Przemysław Walczak zostaje wiceprezesem KW ds. pracy, Andrzej Tor – wiceprezesem ds. produkcji. KW zawarła z Węglokoks ROW umowę przedwstępną, dotyczącą sprzedaży czterech kopalń rybnickich. Trwa podział kopalń Bobrek-Centrum i Sośnica-Makoszowy.
24 marca
Wiceminister Kowalczyk rozmawia z przedstawicielami Komisji Europejskiej o notyfikacji pomocy publicznej dla górnictwa. Nowa KW ma powstać po pierwszym półroczu.
9 kwietnia
Zawarta zostaje przedwstępna umowa sprzedaży kopalni Bobrek do Węglokoksu Kraj. Spółka ta, z pominięciem SRK, ma kupić także kopalnię Piekary.
10 kwietnia
W życie wchodzą trzy rozporządzenia wykonawcze do ustawy o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. Przekazanie kopalń do SRK staje się formalnie możliwe.
30 kwietnia
Podpisana zostaje notarialna umowa nieodpłatnego zbycia do SRK kopalni Makoszowy. W tym samym dniu Makoszowy, po rozdzieleniu z Sośnicą, zafunkcjonowały jako samodzielna kopalnia.
4 maja
Zawarta została umowa w sprawie nieodpłatnego zbycia do SRK kopalni Brzeszcze.
8 maja
Do SRK trafia ostatnia z przekazywanych tam przez KW kopalń – Centrum. W tym samym dniu podpisano umowę sprzedaży kopalń Piekary i Bobrek do spółki Węglokoks Kraj. Do końca maja Kompania pozbywa się 1,27 mln t surowca zalegającego na zwałach.
18 maja
Prezes Polskich Inwestycji Rozwojowych rozważa możliwość uczestnictwa w projekcie Nowej Kompanii Węglowej. Zaproszenie do negocjacji w sprawie zaangażowania w Nową KW wystosowano do ponad 30 firm. Rozmowy toczą się z kilkoma, wśród których są inwestorzy finansowi i branżowi. W tym gronie znajdują się dwa podmioty prywatne.
15 czerwca
Zarząd KW szacuje, że – po wdrożeniu planu naprawczego – inwestorzy powinni wnieść do Nowej Kompanii Węglowej 1,5-1,6 mld zł kapitału.
21 czerwca
Polskie Inwestycje Rozwojowe podpisały z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz należącym do BGK Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych BGK SA umowę w sprawie utworzenia funduszy inwestycyjnych, przez które będą prowadzić działalność w ramach programu „Inwestycje polskie”.
29 czerwca
– Nowa Kompania Węglowa powstanie na przełomie lipca i sierpnia – zapowiedziała premier Ewa Kopacz.
16 lipca
– Nowa Kompania Węglowa musi powstać do końca sierpnia, bo inaczej nie będzie ani nowej, ani starej Kompanii Węglowej – stwierdził podczas konferencji prasowej prezes KW Krzysztof Sędzikowski.
17 lipca
Pracownicy Kompanii Węglowej, którzy przejdą do nowego pracodawcy – Nowej Kompanii Węglowej – będą mieli zagwarantowane takie same warunki wynikające ze stosunku pracy, jak obecnie. Takie rozwiązanie będzie obowiązywać do czasu zawarcia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, jednak nie dłużej niż przez rok – wynika z porozumienia podpisanego przez zarządy Kompanii Węglowej oraz Węglokoks Rybnicki Okręg Wydobywczego ze związkami zawodowymi. Celem porozumienia jest zagwarantowanie pracownikom przenoszonym w trybie art. 23¹ Kodeksu pracy takich samych skutków w zakresie stosunku pracy, jakie dawałoby posiadanie w Kompanii Węglowej Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.
24 września
Wiceminister Kowalczyk zadeklarował kontynuację realizacji porozumienia z 17 stycznia 2015 r. – Zmiana, którą proponujemy, polegać ma na przesunięciu terminu przeniesienia 11 kopalń do tzw. Nowej Kompanii Węglowej. Jako wiceminister skarbu, z upoważnienia ministra skarbu, chciałbym zagwarantować wsparcie sytuacji płynnościowej Kompanii Węglowej i wsparcie w poszukiwaniu i wypracowaniu finansowania pomostowego do końca pierwszego kwartału 2016 r. – stwierdza.
30 września
Nowa Kompania Węglowa nie powstała. Opracowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa plan wzbudził wątpliwości Komisji Europejskiej. Rada Ministrów przyjęła wniosek ministra Skarbu Państwa o „wyrażeniu przez Radę Ministrów zgody na zbycie w trybie innym niż określony w art. 33 ust. 1 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji poprzez wniesienie do Towarzystwa Finansowego Silesia Sp. z o.o. należących do Skarbu Państwa do 100 proc. akcji spółki Kompania Węglowa SA, w zamian za objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym tej Spółki”.
Wynagrodzenia pracowników Kompanii Węglowej za wrzesień zostały wypłacone w terminie.
13 października
Mediom przekazano informację, że zarząd KW pracuje nad pozyskaniem finansowania w wysokości 700 mln zł, które pozwoli spółce funkcjonować do końca br. i zapewni płynność finansową przez pierwsze miesiące 2016 r. Wniesienie 100 proc. pakietu akcji KW do TF Silesia nie wystarczy, by uchronić firmę przed bankructwem. Przedpłaty za węgiel od spółek energetycznych wystarczą jedynie do końca listopada. W grudniu KW potrzebuje 150 mln zł na pensje dla załogi i kolejne 300 mln zł na wypłatę barbórek.
23 października
Krzysztof Sędzikowski złożył dymisję obowiązującą od 31 grudnia.
25 października
Prawo i Sprawiedliwość wygrywa wybory parlamentarne. Powstał nowy resort, który przejął nadzór nad górnictwem. Ministrem energii został Krzysztof Tchórzewski.
5 listopada
Pojawiły się informacje, że KW ma problemy z zebraniem środków na wypłatę barbórek.
23 listopada
Kontynuowane były rozmowy z PGE, Energą i PGNiG o zaangażowaniu w Nową Kompanię Węglową.
30 listopada
KW uzyskała finansowanie na wynagrodzenia i barbórki. Może funkcjonować do czasu wdrożenia docelowego modelu finansowania i działalności Kompanii Węglowej.
1 grudnia
Grzegorz Tobiszowski zostaje sekretarzem stanu w Ministerstwie Energii.
18 grudnia
Projekt budowy Nowej Kompanii Węglowej będzie kontynuowany – poinformował minister Krzysztof Tchórzewski i dodał, że Kompanią będzie kierował nadal jej dotychczasowy prezes Krzysztof Sędzikowski.
22 grudnia
Sejm przyjął nowelizację ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, przedłużającą obowiązywanie ustawy do 1 stycznia 2019 r.

ROK 2016

19 stycznia
Węglokoks ROW zmienia nazwę na Polska Grupa Górnicza.
21 stycznia
Finansowanie dla KW zostało zagwarantowane do końca kwietnia. Do tego czasu musi powstać nowa spółka. – Nie będziemy wnosić żadnych udziałów do TF Silesia – ujawnił Sędzikowski.
26 stycznia
Organizacje związkowe z Kompanii Węglowej rozmawiały z zarządem spółki o wypłacie „czternastek” za 2015 r. Zarząd zaproponował rozłożenie wypłaty na trzy raty.
28 stycznia
Zarząd KW wypowiedział porozumienie ze związkami zawodowymi zawarte w lipcu ub.r. Argumentuje, że aby pozyskać inwestorów, którzy dokapitalizują spółkę, konieczna jest dalsza poprawa wyników finansowych, redukcja kosztów, niezbędne są też oszczędności w kosztach pracy. Konieczne jest również rozłożenie na raty dodatkowej nagrody rocznej, tzw. czternastki za 2015 r., ponieważ spółka przed powstaniem Polskiej Grupy Górniczej i jej dokapitalizowaniem nie będzie posiadała środków na terminową wypłatę całej nagrody.
4 lutego
Polska Grupa Górnicza potrzebuje na początku swojej działalności 2,2 mld zł dokapitalizowania. Spółka zdobyła już finansowanie na kwotę 700 mln zł poprzez dodatkową emisję obligacji. Oprócz tego potrzebuje jeszcze ok. 1,5 mld zł.
16 lutego
Rozpoczął się spór zbiorowy w KW. Związki zawodowe żądają, aby wynagrodzenie w 2016 r. kształtowało się na poziomie z roku 2015. Czternastka jednak w dwóch ratach.
17 lutego
W Kompanii rozpoczął się społeczny audyt.
23 lutego
Rozmowy ze związkami, w których ma wziąć udział minister Krzysztof Tchórzewski, zostają odwołane.
24 lutego
Rada nadzorcza Kompanii Węglowej odwołała ze stanowiska prezesa spółki Krzysztofa Sędzikowskiego. Jednocześnie na okres trzech miesięcy obowiązki prezesa spółki przejął członek rady nadzorczej Tomasz Rogala.
17 marca
Wyniki społecznego audytu w KW mówią m.in. o złym wykorzystaniu zasobów, braku pełnego wykorzystania maszyn i urządzeń, zbyt dużej liczbie stanowisk kierowniczych, nieprzemyślanych inwestycjach i niepotrzebnym zatrudnianiu firm obcych.
22 marca
Inwestorzy dla PGG wystosowali niewiążące oferty warunkowe, dotyczące swojego zaangażowania kapitałowego i wyrazili wolę przystąpienia do negocjacji. PGNiG Termika, PGE i Energa wniosą w sumie w projekt 1,5 mld zł. Wśród warunków zawieszających transakcję znajdują się m.in. takie punkty, jak przeprowadzenie i uzyskanie w oparciu o aktualne dane akceptowalnych dla nowych inwestorów wyników due diligence, które potwierdzi, że przeprowadzenie transakcji pozwoli na osiągnięcie przez PGG trwałej rentowności i płynności. Inwestorzy oczekują też zapewniania, że transakcja nie zostanie uznana za niedozwoloną pomoc publiczną oraz wdrożenia działań restrukturyzacyjnych przy zachowaniu spokoju.
31 marca
Ruch Anna przekazany został do SRK. Do zakładowych organizacji związkowych działających w Kompanii Węglowej trafiło pismo informujące, że pracownicy zachowają „pełną ciągłość zatrudnienia w nowej spółce”.
11 kwietnia
Wznowiono rozmowy zarządu ze związkami zawodowymi. Zarząd przekazuje projekt porozumienia, które zawiesza na trzy lata uprawnienie pracowników do deputatu węglowego, a wysokość barbórek i czternastek uzależnia od wyników poszczególnych kopalń.
13 kwietnia
Rozmowy są w impasie.
14 kwietnia
Do rozmów ze stroną społeczną KW zasiedli minister Krzysztof Tchórzewski i jego zastępca Grzegorz Tobiszowski.
19 kwietnia
Strona społeczna i zarząd Kompanii Węglowej, w obecności ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego i wiceministra Grzegorza Tobiszowskiego, podpisały porozumienie dające podstawę do powstania Polskiej Grupy Górniczej. Porozumienie zawiesza na 18 miesięcy wypłatę czternastki. Wypłaty barbórek i deputatów mają pozostać na obecnym poziomie. Od 1 lipca 2016 r. połączone zostaną kopalnie:
• Ziemowit i Piast
• Rydułtowy, Chwałowice, Jankowice i Marcel
• Bielszowice, Pokój i Halemba.
Sośnica i Bolesław Śmiały będą funkcjonować jako kopalnie samodzielne.
26 kwietnia
Oficjalna uroczystość powołania Polskiej Grupy Górniczej zorganizowana jest w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. Udział w niej ma wziąć premier Beata Szydło…

Warsaw

Banner 468 x 60 px