Log In

Nissan powołuje Radę Doradczą ds. Inteligentnej Motoryzacji

Nissan poinformował o powołaniu nowej eksperckiej Rady Doradczej, której zadaniem jest rozszerzenie debaty nad inteligentną mobilnością poza branżę motoryzacyjną w Europie. Rada Doradcza ds. Inteligentnej Motoryzacji (Intelligent Motoring Advisory Board) – której pierwsze posiedzenie odbyło się w londyńskim gmachu Crystal, jednym z pierwszych na świecie budynków zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju – zrzesza menedżerów reprezentujących różne branże. Zajmują się oni zagadnieniem zaliczonym do fundamentalnych wyzwań współczesności: przyszłością mobilności oraz stworzeniem bardziej „inteligentnych” i czystszych warunków życia.

Posiedzeniu Rady, na czele której stoi Gareth Dunsmore, szef działu samochodów elektrycznych w Nissan Europe, przewodniczył niezależny i wybitny komentator w dziedzinie technologii i nauki, Stephen Pritchard. Rada złożona z 12 członków z całej Europy, reprezentujących szereg firm i organizacji, takich jak Europejska Fundacja Klimatyczna, Frost & Sullivan i Ecotricity, będzie spotykać się dwa razy do roku w ramach bieżącej współpracy partnerskiej i programu działań.

144964_1_5

Reprezentujący Nissana Gareth Dunsmore skomentował inaugurację działalności Rady:W firmie Nissan nie poprzestajemy na biernym obserwowaniu, jak nasze miasta stają się coraz bardziej rozbudowane i zatłoczone, a nadmiar pojazdów nie mieści się na ulicach. Sprzedawanie samochodów nie sprowadza się już do samej transakcji. Samochody wywierają zasadniczy wpływ na kształt miast i na nasz sposób życia. Dzięki nowym technologiom i innowacjom w dziedzinie napędów nowe rozwiązania w zakresie mobilności mogą sprawić, że nasze życie stanie się bardziej „inteligentne” i lepiej skomunikowane. Dlatego z entuzjazmem rozpoczynamy działania w ramach Rady Doradczej ds. Inteligentnej Motoryzacji, mając nadzieję, że przyłączą się do nas inne podmioty z branży”.

Głównymi tematami posiedzenia inauguracyjnego, które odbyło się 27 kwietnia 2016 roku, były inteligentna motoryzacja i zagadnienie miast połączonych. Mimo że Rada Doradcza została zwołana przez firmę Nissan, pozostaje ona niezależną grupą ekspertów. Jej głównym celem jest zapewnienie otwartej przestrzeni dla liderów, umożliwiającej wymianę pomysłów w poszukiwaniu rozwiązań w zakresie mobilności, które mogłyby zmienić sposób życia ludzi. Dziś mogą to być samochody elektryczne, ale grupa będzie także badać inne opcje, jakie pojawią się w przyszłości.

Nissan pozostaje rynkowym liderem w masowej produkcji samochodów elektrycznych, z osobowym modelem LEAF i dostawczym e‑NV200. Dotychczasowa sprzedaż elektrycznych Nissanów w skali globalnej przekroczyła 220 000 egzemplarzy, a Nissan LEAF 30 kWh oferuje klientom zasięg wydłużony nawet do 250 kilometrów na jednym ładowaniu. Firma współpracuje także z przedsiębiorstwami z branży energetycznej, badając nowe technologie akumulatorowe, które umożliwią właścicielom samochodów elektrycznych podłączanie pojazdów do bardziej inteligentnych i ekologicznych systemów zarzadzania energią i uzyskiwanie tą drogą oszczędności finansowych.

Gareth Dunsmore dodał:Nasze pragnienie swobody przemieszczania się jest większe niż kiedykolwiek, co w przyszłości będzie stanowiło potężne obciążenie dla miast i dróg. Nissan zareagował na ten problem już 5 lat temu, wprowadzając na rynek w 100% elektryczny model LEAF. Bezemisyjna motoryzacja to nie mrzonka. To bardzo realne rozwiązanie bardzo realnego problemu. Mamy nadzieję, że Rada Doradcza wyznaczy nam kurs, zgodnie z którym będziemy dokonywać transformacji naszej działalności”.

Sarwant Singh, starszy partner w firmie Frost and Sullivan i ekspert w dziedzinie megatrendów, powiedział:Mobilność przechodzi poważną transformację w obliczu cyfryzacji, urbanizacji i wyraźnych zmian w zachowaniu pokolenia urodzonego na przełomie tysiącleci. Dlatego z nadzieją obserwujemy, jak czołowe firmy z branży, takie jak Nissan, zachęcają czołowych analityków do wspólnego kształtowania przyszłej mobilności”.

Pete Harrison, dyrektor Europejskiej Fundacji Klimatycznej, skomentował:Porozumienie paryskie wskazuje na istnienie globalnej woli zmierzenia się z groźbą zmian klimatycznych, ale nie możemy poprzestać na dotychczasowym, mało dynamicznym tempie działań. Nowe koncepcje mobilności, oparte na energii elektrycznej i łączności z Internetem, mogą pomóc sektorowi w powrocie na drogę transformacji do modelu niskowęglowej mobilności. Przyniesie to liczne wielowymiarowe korzyści: poprawę jakości powietrza, zmniejszenie zanieczyszczenia hałasem, poprawę bezpieczeństwa energetycznego i zwiększenie odporności gospodarki na wahania koniunktury”.

Jorn Madslien, niezależny redaktor współpracujący z Green.TV, powiedział:Nowoczesne samochody to technologiczne cuda, a branża motoryzacyjna jest jedną z najbardziej zaawansowanych na świecie. Dlatego nasza zdolność do przedstawiania funkcjonalnych rozwiązań najpoważniejszych światowych wyzwań musi zostać doceniona zarówno przez polityków, jak i opinię publiczną. Branża jasno dała do zrozumienia, że jest gotowa do włączenia się we współpracę z innymi sektorami, władzami oraz organizacjami pozarządowymi, której celem jest dokonanie realnej zmiany”.

Następne posiedzenie Rady odbędzie się w październiku 2016 roku.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px