Log In

PGE nagrodziła najlepsze projekty w konkursie „Energia Innowacji”

PGE Polska Grupa Energetyczna i Fundacja PGE – Energia z Serca rozstrzygnęły konkurs „Energia Innowacji”. Wyłoniono trzy innowacyjne projekty, które mają szanse na wdrożenie
w ramach działalności Grupy Kapitałowej PGE. Ich autorzy otrzymali nagrody o łącznej wartości 100 000 złotych.

Do konkursu zgłoszono 39 projektów, spośród których eksperci Grupy PGE wybrali 10 półfinalistów. Zaprezentowali oni swoje projekty w gronie specjalistów z branży energetycznej, zarówno zewnętrznych i wewnętrznych.

Aspiracją PGE, lidera branży energetycznej w Polsce, jest stały rozwój poprzez poszukiwanie
i wykorzystywanie innowacyjnych rozwiązań we wszystkich dziedzinach naszej działalności. Wielopłaszczyznowa współpraca z młodymi naukowcami i ośrodkami badawczymi w całej Polsce
, pozwala nam przełamywać schematy i wykorzystywać zdobytą wiedzę do jeszcze bardziej efektywnego funkcjonowania Grupy – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

I miejsce zajął projekt dr Aleksandry Sambor-Idziak pt. „Zastosowanie popiołów lotnych do redukcji emisji NOx, SOx, Hg”. Projekt dotyczy zagadnienia redukcji emisji tlenków siarki i azotu oraz rtęci przy użyciu ubocznych produktów spalania. Realizacja tego projektu wpisuje się w koncepcję „circular economy”, zakładającą minimalizowanie wpływu na otoczenie poprzez bardziej efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów. Za zajęcie pierwszego miejsca dr Aleksandra Sambor-Idziak otrzymała nagrodę pieniężną w wysokości 50 tys. zł.

II miejsce i nagrodę w wysokości 30 tys. zł. przyznano dr Agacie Mlonka-Mędrala za projekt
pt. „Sonda osadczo-korozyjna do określenia ryzyka oraz źródła korozji wysokotemperaturowej”. Badania dotyczące możliwości przewidywania awarii i mierzenia szybkości zjawisk korozyjnych
w urządzeniach wytwórczych pozwolą PGE na poprawę efektywności kosztowej remontów oraz poprawę dyspozycyjności urządzeń wytwórczych.

III miejsce zajął projekt dra Sławomira Kasińskiego pt. „Biotechnologiczne wytwarzanie wodoru”. Projekt zorientowany jest na podniesienie sprawności ciemnej fermentacji biomas odpadowych w celu pozyskiwania wodoru. Wodór jest postrzegany jako paliwo przyszłości, a nagrodzony projekt wpisuje się w bardzo ciekawy nurt badań na granicy badań podstawowych i inżynieryjnych z zakresu biotechnologii, który może stać się częścią nowo definiowanego rynku energii. Zdobywca trzeciego miejsca otrzymał od PGE 20 tys. zł.

Konkurs „Energia Innowacji” skierowany był do młodych naukowców – doktorantów i osób posiadających tytuł doktora do 5 lat od obrony rozprawy doktorskiej. Zgłoszone przez nich projekty były oceniane m.in. pod względem jakości i charakteru projektu, jego komercyjnego i naukowego potencjału, a także możliwości wdrożenia w ramach Grupy PGE. Organizatorem konkursu była Fundacja PGE – Energia z Serca, a partnerem strategicznym – PGE Polska Grupa Energetyczna.

W marcu PGE wystartowała także z konkursem „Energia przyszłości” skierowanym do studentów wszystkich kierunków studiów, nie tylko nauk ścisłych. Wystarczyło w atrakcyjny sposób opisać swoje przyszłe dokonania w dziedzinie energetyki w perspektywie kilkudziesięciu lat. Zwycięzca otrzyma od PGE 7 000 zł, natomiast zdobywcy II i III miejsca odpowiednio – 5 000 i 3 000 zł. Zdobywca nagrody dodatkowej, przyznawanej w głosowaniu internautów, otrzyma 2 000 zł. Obecnie trwa etap oceny prac konkursowych.

Innowacyjność jest elementem łączącym wszystkie strategiczne cele Grupy PGE i umieszczona została w centralnym miejscu opublikowanej w 2014 roku strategii biznesowej. Zgodnie z jej założeniami, do 2020 roku PGE planuje przeznaczyć min. 1,5 proc. skonsolidowanego zysku netto rocznie na działalność badawczo-rozwojową, korzystając jednocześnie ze źródeł pomocy publicznej – zarówno na poziomie polskim, jak i Unii Europejskiej. Dla zwiększenia efektywności realizacji projektów badawczo-rozwojowych, PGE współpracuje z innymi polskimi spółkami sektora energetycznego, a także z innymi partnerami zewnętrznymi z Polski i z zagranicy, których wiedza
i doświadczenie stanowią uzupełnienie kompetencji PGE, tym samym pozwalając na osiągnięcie efektu synergii.

Warsaw

Banner 468 x 60 px