Log In

Nowi wiceprezesi w LW Bogdanka

Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka SA z siedzibą w Bogdance poinformował, że 13 maja 2016 r. rada nadzorcza spółki powołała (z dniem 23 maja) dwóch zastępców prezesa: Sławomira Karlikowskiego i Marcina Kapkowskiego.

Sławomir Karlikowski będzie zastępcy prezesa zarządu ds. produkcji -kierownikiem ruchu zakładu górniczego. Natomiast Marcina Kapkowskiego powołano na stanowisko zastępcy prezesa zarządu ds. zakupów i inwestycji.

Sławomir Karlikowski jest absolwentem wydziału Górnictwa i Geologii, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, gdzie w 1991 r. uzyskał dyplom magistra inżyniera ze specjalnością projektowanie i budowa kopalń. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie zarządzania w górnictwie oraz zarządzania i marketingu. Z Lubelskim Węglem Bogdanka związany jest od 1991r. Od 1992 r. pełnił funkcje kierownicze pod ziemią, od 2007 r. pełnił funkcje zarządcze wyższego szczebla, by w 2013 r. objąć funkcję naczelnego inżyniera (później dyrektora ds. produkcji) i kierownika ruchu zakładu górniczego, którą to funkcję sprawuje do chwili obecnej.

Marcin Kapkowski z wykształcenia jest inżynierem automatykiem, w 2001 r. Ukończył wydział elektryczny Politechniki w Częstochowie. W ostatnich 15 latach ukończył szereg kursów i szkoleń biznesowych. Przez piętnaście lat związany był z międzynarodową grupą przemysłową SANDVIK. W ramach grupy operował w różnych obszarach przemysłu, od stalowego poprzez inżynieryjny a ostatnie 3 lata również w górniczym. W polskim oddziale spółki piastował stanowisko dyrektora zarządzającego i członka zarządu. Wcześniej zdobywał doświadczenie w wielu obszarach biznesowych i budował kontakty na rynku globalnym operując na wszystkich niemalże kontynentach. W latach 2007-2013 był odpowiedzialny za tworzenie i wdrażanie strategii biznesowej dywizji Wire and Heating Technology. Uczestniczył i prowadził wiele procesów optymalizacyjnych i restrukturyzacyjnych w obszarach sprzedaży, zakupów, produkcji czy zarządzania koszykiem produktów.

Warsaw

Banner 468 x 60 px