Log In

Związkowcy zaniepokojeni planami zarządu

Latem br. 400 pracowników firmy Tauron Ciepło ma przejść do nowej spółki serwisowej. Zarząd tłumaczy planowaną reorganizację m.in. chęcią wzmocnienia konkurencyjności firmy i zapewnia, że pracownicy nie stracą na zmianach. Innego zdania są działające w firmie związki.

– Tauron Serwis będzie stabilnym i silnym podmiotem, skupiającym skonsolidowane usługi serwisowe na rzecz spółek grupy (). Jak to jest w przypadku większości tego typu spółek serwisowych, będzie ona miała niskie aktywa, niskie koszty ogólne, administracji i finansowania – wyjaśniał w środę (25 maja) prezes spółki Tauron Ciepło Jacek Uhryn.

Jego zdaniem niskie koszty stałe działalności nowej spółki przełożą się bezpośrednio m.in. na stawkę tzw. roboczogodziny, dzięki czemu ceny jej usług będą konkurencyjne zarówno na rynku zewnętrznym, jak i wewnątrz grupy. „Taka sytuacja daje spółce Tauron Serwis olbrzymią przewagę rynkową i możliwości rozwoju jej pracownikom” – ocenił prezes.

Innego zdania są związkowcy z Solidarności, według których konsekwencją planowanej reorganizacji będzie pogorszenie warunków pracy, płacy i utrata stabilności zatrudnienia tej grupy pracowników.

– Zapowiadane zmiany nie zostały poprzedzone rzeczowymi konsultacjami ze stroną społeczną. Na nasze pytania w tej kwestii otrzymywaliśmy od zarządu jedynie ogólnikowe, wymijające odpowiedzi – powiedział szef Solidarności w spółce Tauron Ciepło Tadeusz Nowak.

Zaprzecza temu prezes Uhryn, według którego w sprawie planowanej reorganizacji służb serwisowych odbyło się kilka wielogodzinnych spotkań, podczas których przedstawiciele wszystkich ośmiu działających w spółce związków oraz kadra kierownicza i zarząd dyskutowali na ten temat.

– Stworzyliśmy możliwości otwartego dialogu oraz pełnej dostępności zarządu, również dla przedstawicieli Solidarności. Jesteśmy zainteresowani prowadzeniem konstruktywnych rozmów na ten temat. Przewidujemy kontynuację tych konsultacji również w czerwcu; zachęcamy do rzeczywistego dialogu i apelujemy, aby tego dialogu nie pozorować – skomentował prezes spółki.

Spółka Tauron Serwis ma się zająć świadczeniem usług serwisowych na rzecz podmiotów z grupy Tauron Polska Energia. Ma również pozyskiwać klientów na rynku zewnętrznym. Wybrani pracownicy zatrudnieni w Tauron Ciepło mają zostać przeniesieni do nowego pracodawcy na podstawie artykułu 23 prim Kodeksu pracy.

– To oznacza, że dotychczasowe warunki pracy i płacy zachowają jedynie przez rok. Później pracodawca może np. znacząco obniżyć im wynagrodzenia. Przez wiele miesięcy negocjowaliśmy w Tauron Ciepło nowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy; ostatecznie dokument podpisano we wrześniu ub. roku. Teraz może się okazać, że jedna czwarta pracowników naszej spółki utraci wszystkie uprawnienia zapisane w układzie – wskazuje szef zakładowej „S”.

Według prezesa pracownicy zostaliby przeniesieni do nowej spółki bez zmiany warunków pracy – tak, aby nie odczuli żadnych negatywnych skutków tego działania.

– Chcemy, aby proces ten stworzył doskonałe warunki rynkowe dla pracowników Tauron Serwis i aby w krótkim czasie spółka ta mogła pomnażać swoje przychody – powiedział Uhryn precyzując, że zmiana ma nastąpić w okresie wakacyjnym.

Warsaw

Banner 468 x 60 px