Log In

Minister Kurtyka: Postrzegamy MAE jako istotny element bezpieczeństwa energetycznego

Liczymy, że przeprowadzony przegląd oraz raport z niego przyczynią się do lepszego zrozumienia przez partnerów zagranicznych działań podejmowanych na rzecz rozwoju sektorów energetycznych Polski – powiedział wiceminister energii Michał Kurtyka, podczas spotkania z grupą ekspertów Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE), Komisji Europejskiej oraz państw członkowskich MAE, którzy miedzy 27 czerwca a 1 lipca 2016 r. dokonają przeglądu polityki energetycznej Polski.

Przegląd obejmuje sektory ropy naftowej, gazu ziemnego, węgla, elektroenergetykę, energię jądrową, odnawialne źródła energii, efektywność energetyczną, politykę klimatyczną oraz badania i rozwój. Jego efektem będzie raport charakteryzujący sytuację energetyczną Polski.

Sekretariat MAE przeprowadza przeglądy polityk energetycznych wszystkich państw członkowskich co 5-6 lat. Pierwszy przegląd, po przystąpieniu Polski we wrześniu 2008 r. do MAE, miał miejsce w 2010 r.

Utworzona w 1974 r. w następstwie pierwszego kryzysu paliwowego Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE) stanowi wyjątkowe forum współpracy w dziedzinie energii 29 państw członkowskich OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju). Celami MAE są poprawa struktury podaży i popytu na nośniki energii na poziomie globalnym oraz bardziej efektywne wykorzystanie energii i rozwój alternatywnych źródeł energii, w celu zmniejszenia zbytniego uzależnienia w stosunku do każdego z nośników energii.

Warsaw

Banner 468 x 60 px