Log In

Jesienią majątek Jas – Mos do SRK

Najdalej w październiku Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) chce przekazać do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) zbędny majątek kopalni Jas-Mos. Wraz z nim do SRK dobrowolnie przejdą pracownicy zainteresowani skorzystaniem z osłon socjalnych; dotąd zgłosiło się 466 osób.

W czerwcu chęć przejścia do SRK mogli zgłaszać jedynie pracownicy tzw. ruchu Jas-Mos, który jest częścią kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie. Chęć przejścia na przedemerytalne urlopy górnicze zgłosiło 420 osób, a kolejne 46 chciałoby odejść z pracy biorąc jednorazową odprawę pieniężną. Od lipca wnioski dotyczące urlopów górniczych mogą zgłaszać także górnicy z innych kopalń spółki.

– Kampania informacyjna została rozszerzona na pozostałe zakłady JSW. Przyjmujemy też wnioski, ale zostały wprowadzone pewne ograniczenia, ponieważ liczba uprawnionych do urlopów górniczych jest zbyt duża. W pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski osób, które nabywają uprawnienia emerytalne w latach 2017 i 2018, a w następnej kolejności wnioski górników nabywających uprawnienia do przejścia na emeryturę w latach 2019 i 2010 – wyjaśniła we wtorek (5 lipca) PAP rzeczniczka JSW Katarzyna Jabłońska-Bajer.

Nie ma natomiast ograniczeń dotyczących wniosków o jednorazowe odprawy pieniężne. Rzeczniczka zastrzegła, że ostateczną decyzję o odejściu pracownika podejmuje pracodawca ze względu na konieczność utrzymania bezpieczeństwa ruchu zakładu.

– Do przekazania majątku ruchu Jas-Mos do SRK powinno dojść we wrześniu lub październiku – poinformowała Jabłońska-Bajer. Wtedy też do spółki restrukturyzacyjnej trafią zainteresowani pracownicy JSW, by tam skorzystać z finansowanych przez budżet państwa osłon.

W końcu kwietnia tego roku prezes JSW Tomasz Gawlik szacował, że wraz z majątkiem Jas-Mosu do SRK może trafić ok. 2,5 tys. pracowników. W sumie w JSW do tzw. urlopów górniczych uprawnionych jest ponad 3,8 tys. osób z niespełna 23,5-tysięcznej załogi firmy. Pierwszeństwo zapewniono górnikom z Jas-Mosu.

Osłony socjalne dla odchodzących z SRK pracowników kopalń są finansowane ze środków budżetowych, na podstawie tzw. ustawy górniczej. Do urlopu górniczego są uprawnieni pracownicy zatrudnieni pod ziemią, którym brakuje do emerytury nie więcej niż cztery lata pracy oraz pracownicy zakładu przeróbki mechanicznej węgla, którym zostało do emerytury nie więcej niż trzy lata. Podczas urlopu pracownicy otrzymują trzy czwarte miesięcznej pensji, a wraz z częścią nagród – nawet 90 proc. wynagrodzenia.

Z jednorazowych odpraw pieniężnych mogą skorzystać pracownicy powierzchni (także zakładów przeróbczych), którzy przepracowali w przedsiębiorstwie górniczym co najmniej pięć lat, a do emerytury zostało im więcej niż 12 miesięcy. W zależności od terminu odejścia, odprawy mogą wynosić od ponad 25,7 tys. do nawet ok. 77 tys. zł brutto, nie licząc kodeksowej odprawy.

Spółka przygotowała dla pracowników broszury informacyjne, gdzie znalazły się informacje o możliwościach i warunkach skorzystania z pakietu. Informacje te znalazły się również na stronie internetowej spółki – przez internet można też składać deklaracje woli skorzystania z uprawnień. Oprócz tego w kopalniach zostaną uruchomione punkty informacyjne.

Kopalnia Jas-Mos, której majątek wraz z częścią pracowników ma trafić do SRK, jest obecnie częścią kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie. Jak informowano w końcu kwietnia, w tej części kopalni pozostały jeszcze 23 partie węgla, z których do wydobycia nadaje się ok. 12 – to tzw. złoża resztkowe, które mają być wyeksploatowane do roku 2021 z wykorzystaniem infrastruktury kopalni Zofiówka, przy dalszym zatrudnieniu ok. 1,6 tys. pracowników spośród ponad 3 tys. obecnie zatrudnionych w Jas-Mosie. Dzięki restrukturyzacji koszty kopalni mają zmniejszyć się o 300 mln zł rocznie. Odejścia mają mieć charakter dobrowolny. JSW zapewnia, że wywiązuje się z danej pracownikom w 2011 r. 10-letniej gwarancji zatrudnienia.

(PAP)

Warsaw

Banner 468 x 60 px