Log In

PGE przystępuje do TUW PZUW i ubezpiecza pięc elektrowni

PGE Polska Grupa Energetyczna podpisała umowę na kompleksowe ubezpieczenie pięciu elektrowni w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych PZUW. Tym samym rozpoczął się proces realizacji podjętej wcześniej decyzji o przystąpieniu spółek Grupy PGE do TUW PZUW. Atutami współpracy są m.in. elastyczność rozwiązania zaprojektowanego na miarę PGE, szybka reakcja na zapytanie ofertowe, zarządzenie ryzykiem, a zwłaszcza transparentność w zakresie przeznaczenia składki. Ponadto, tylko ta jedna umowa pozwoli na zmniejszenie kosztów ubezpieczenia pięciu elektrowni PGE o ok. 10 proc.

Naszą siłą jest gwarancja kapitału PZU SA – największego podmiotu finansowego w regionie, z bogatym zapleczem specjalistów, ich szeroką wiedzą i doświadczeniem. Podkreślić należy, że współpraca ze spółkami Skarbu Państwa odbywa się na zasadzie dobrowolności i członkostwa w TUW PZUW – mówi Michał Krupiński, prezes PZU SA.

Aktywami, które zostaną objęte ochroną ubezpieczeniową są Elektrownia Bełchatów, Elektrownia Turów i Zespół Elektrowni Dolna Odra (Elektrownia Dolna Odra w Nowym Czarnowie koło Gryfina oraz mieszczące się w Szczecinie: Elektrownia Pomorzany i Elektrownia Szczecin). Łącznie stanowią one ok. 70 proc. mocy wytwórczych Grupy PGE. Wcześniejsza próba znalezienia dla nich ubezpieczyciela w otwartym przetargu nie powiodła się. Ze względu na zbyt wysoką różnicę między założonym przez PGE budżetem, a kwotami proponowanymi przez oferentów, procedura musiała zostać unieważniona.

Grupa PGE postanowiła wykorzystać przepisy pozwalające na zawarcie umowy ubezpieczenia z towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych przez podmioty będące członkami tego towarzystwa, które mówią, że w takim przypadku nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych. A to z kolei pozwala negocjować cenę, a także znacząco uelastycznia i skraca proces zawarcia umowy.

Decyzja o przystąpieniu Grupy Kapitałowej PGE do Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych PZUW zapadła pod koniec maja. W ramach TUW PZUW utworzony został Związek Wzajemności Członkowskiej GK PGE, którego członkami zostaną spółki wchodzące w skład Grupy PGE. Spółki będą przystępowały do TUW PZUW sukcesywnie, w miarę upływu terminów ważności obowiązujących polis ubezpieczeniowych.

Jako pierwsze do TUW PZUW przystąpiły spółki PGE Polska Grupa Energetyczna i PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, do której należą ubezpieczone aktywa. Zawarta z TUW PZUW umowa na kompleksowe ubezpieczenie Elektrowni Bełchatów, Elektrowni Turów i Zespołu Elektrowni Dolna Odra pozwoli na zaoszczędzenie 10 proc. wartości najkorzystniejszej z ofert startujących w unieważnionym wcześniej przetargu. Polisa obowiązuje od 1 lipca 2016 roku.

– Decyzja o przystąpieniu do towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych jest dowodem na to, że bardzo aktywnie poszukujemy oszczędności w całej Grupie PGE i sukcesywnie wdrażamy w życie projekty optymalizacyjne. Zawierając umowę z TUW PZUW uzyskaliśmy realne oszczędności w skali całej grupy, a ponadto postawiliśmy na sprawdzonego na rynku i doświadczonego partnera biznesowego – mówi Emil Wojtowicz, wiceprezes ds. finansowych PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

TUW PZUW to najnowszy podmiot z Grupy PZU. Jest zakładem ubezpieczeń podlegającym Komisji Nadzoru Finansowego, działającym na zasadzie non-profit i oferującym takie same produkty jak PZU SA. Zakład ubezpiecza wyłącznie swoich członków, na zasadzie wzajemności. Członkowie TUW są jednocześnie jego właścicielami. Ubezpieczenia wzajemne umożliwiają lepsze zarządzanie ryzykiem, zmniejszenie kosztów kontraktów oraz skrócenie czasu zawierania umów ubezpieczenia.

Kapitał początkowy wykłada członek-założyciel. Będziemy indywidualnie rozpatrywać wniosek każdej spółki z udziałem Skarbu Państwa, która zadeklaruje chęć przystąpienia do PZUW. Dla każdej z nich warunki będą ustalane indywidualnie. Nie jest oczywiste, że każdej spółce będziemy mogli zapewnić ochronę ubezpieczeniową – mówi Rafał Kiliński, prezes TUW PZUW.

Warsaw

Banner 468 x 60 px