Log In

Będą zmiany w radzie nadzorczej JSW

W JSW podejmą decyzje na temat sprzedaży Spółki Energetycznej Jastrzębie i Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria. Ponadto ma zmienić się skład rady nadorczej. Decyzje mają zapaść na początku przyszłego miesięca. 

W Jastrzębskiej Spółce Węglowej na 4 sierpnia wyznaczono nadzwyczajne walne zgromadzenie, w czasie którego mają m.in. zapaść decyzje ws. sprzedaży Spółki Energetycznej Jastrzębie i Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria. Ponadto w porządku obrad, na wniosek Skarbu Państwa, znalazł się punkt dotyczący zmian w składzie rady nadzorczej Spółki. Wniosek akcjonariusza nie zawiera uzasadnienia – czytamy w raporcie opublikowanym przez JSW w czwartek (14 lipca). Skarb Państwa jest największym akcjonariuszem Spółki. Posiada 55,17 proc. akcji.

Przypomnijmy, że 4 lipca JSW i PGNiG Termika podpisały przedwstępną umowę sprzedaży 100 proc. akcji Spółki Energetycznej Jastrzębie. Cenę za akcje SEJ ustalono na kwotę 371 820 957 zł. W czerwcu br. PGNiG Termika otrzymała zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie SEJ.

Spółka Energetyczna Jastrzębie zajmuje się wytwarzaniem ciepła, energii elektrycznej, chłodu i sprężonego powietrza. Głównymi odbiorcami SEJ są kopalnie JSW oraz PEC Jastrzębie. Spółka jest właścicielem 5 elektrociepłowni zlokalizowanych w Jastrzębiu-Zdroju (EC Zofiówka, EC Moszczenica), Pniówku (EC Pniówek), Suszcu k/ Żor (EC Suszec) i Częstochowie. Sprzedaż ciepła w SEJ w 2015 r. wyniosła 1 476 TJ, natomiast energii elektrycznej 382 Gwh.

8 lipca JSW umowę tego samego typu, dotyczącą sprzedaży WZK Victoria, podpisała z Agencją Rozwoju Przemysłu oraz Towarzystwem Finansowym Silesia. Dotyczy ona sprzedaży 92,84 proc. akcji. Cena sprzedaży walorów Victorii wynosi 350 mln zł z ewentualną korektą. Transakcja dojdzie do skutku, jeśli zostaną spełnione odpowiednie warunki, m.in. uzyskanie zgód korporacyjnych, zgody UOKiK, zgody Skarbu Państwa oraz zgody obligatariuszy JSW.

Podstawową działalnością WZK Victoria jest produkcja koksu oraz produktów węglopochodnych. Spółka jest obecnie największym w kraju i znaczącym w Europie producentem koksu odlewniczego o najwyższych parametrach wytrzymałości mechanicznej. WZK Victoria produkuje także koks metalurgiczny i przemysłowy. Łączne moce produkcyjne wynoszą 500 tys. t rocznie.

Warsaw

Banner 468 x 60 px