Log In

Agencja Fitch wierzy w polską gospodarkę. Dostrzega szybki rozwój i stabilną wiarygodność kredytową

Ministerstwo Finansów podkreśliło, że agencja Fitch w komunikacie prasowym, uzasadniającym swoją ocenę dotyczącą Polski, wskazała mocne fundamenty gospodarki, co przejawia się w silnym wzroście PKB.

Agencja przewiduje wzrost PKB na poziomie 3,2-3,3 proc. w latach 2016-2018, który będzie wspierany głównie przez konsumpcję prywatną. Głównymi czynnikami wzrostu konsumpcji będą natomiast pozytywne trendy na rynku pracy oraz zwiększone wsparcie finansowe dla rodzin dzięki programowi Rodzina 500 plus.

Na początku lipca inna duża agencja ratingowa Standard & Poor’s utrzymała rating Polski na poziomie BBB+ z perspektywą negatywną. Według niej wzrost PKB w Polsce w 2016 roku powinien wynieść 3,5 proc., głównie dzięki popytowi wewnętrznemu.

Z kolei NBP szacuje, że w tym i przyszłym roku polska gospodarka będzie się rozwijać w tempie 3,4 proc., a w 2018 r. PKB wzrośnie o 3,3 proc.

Przypomnimy, że posiadanie ratingu* stanowi współcześnie często warunek konieczny dla uzyskania dostępu do źródeł kapitału na rynkach finansowych. Brak ratingu podważa zaufanie inwestorów. Angielskie pojęcie rating w słownikach tłumaczone jest czasem po prostu jako ranking. To jednak nie to samo: rating w odróżnieniu od rankingu jest rezultatem pogłębionej analizy wielu czynników i parametrów ekonomiczno-finansowych jednocześnie.

Według MF, analitycy Fitch zauważyli, iż zwiększone wydatki budżetu państwa będą finansowane większymi wpływami podatkowymi, wynikającymi z poprawiających się warunków ekonomicznych oraz lepszej ściągalności podatku VAT. Agencja przewiduje stopniowe ograniczanie deficytu budżetowego od 2018 roku.

Jednocześnie zaznacza, że rząd RP zobowiązał się do utrzymania deficytu finansów publicznych na poziomie nie większym niż 3 proc. PKB, co jest potwierdzone w projekcjach deficytu przygotowanych przez Fitch.

Fitch wskazuje na możliwość pozytywnej zmiany ratingu Polski w przypadku dalszego wysokiego tempa wzrostu PKB i dalszego ograniczania zadłużenia zagranicznego wskutek poprawy bilansu obrotów bieżących i napływu kapitału.

* Skala ocen ratingowych stosowana przez większość agencji ratingowych bazuje na oznaczeniach literowych (tradycyjnie potrójne, przy czym A oznacza ocenę najwyższą). Różnicuje się oznaczenia papierów wartościowych i długookresowych obligacji. W systemie ocen obligacji wyróżnia się dwa poziomy: inwestycyjny i spekulacyjny, przy czym wykorzystywane są cztery grupy ocen od AAA do D (w wyniku rozwoju rynku finansowego konieczne okazało się rozszerzenie skali oceny).

Pierwsze cztery szczeble: AAA, AA, A i BBB są uznawane za inwestycyjne papiery wartościowe, w których dług, odsetki i świadczenia dodatkowe będą regulowane w terminie. Papiery wartościowe sklasyfikowane jako BB uznaje się za papiery spekulacyjne; kategorie C pojmowane są jako obligacje dochodowe, z tym że wypłata oprocentowania uzależniona jest od ewentualnego zysku korporacji. Obligacje zweryfikowane jako D są bardzo ryzykowne, a odzyskanie zainwestowanego kapitału będzie możliwe dopiero w chwili likwidacji przedsiębiorstwa.

wk/Kurier PAP

Warsaw

Banner 468 x 60 px