Log In

PGG ma dostarczać węgiel do elektrowni Ostrołęka

Polska Grupa Górnicza i Energa podpisały w poniedziałek (19 września) list intencyjny dotyczący długoterminowych dostaw węgla kamiennego – poinformowało portal górniczy nettg.pl biuro prasowe spółki energetycznej. Obie firmy zamierzają podjąć współpracę w zakresie dostaw do planowanej, jak i istniejącej elektrowni w Ostrołęce.

Przypomnijmy, że w poniedziałek Energa podpisała z Eneą list intencyjny ws. realizacji i eksploatacji nowoczesnego bloku węglowego 1000 MW w elektrowni Ostrołęka. Spółki przewidują, że budowa elektrowni Ostrołęka C potrwa około 60 miesięcy. Porozumienia zawarte z PGG ma na celu optymalizację kosztów eksploatacyjnych planowanej elektrowni.

– Sektor energetyczny Polski w najbliższych dekadach będzie oparty głównie na węglu – stwierdził Dariusz Kaśków, prezes Energii.

– Stabilne dostawy od wiarygodnego dostawcy pomogą nam urentownić inwestycję w Ostrołęce, a naszemu partnerowi zapewnią długofalowo rynek zbytu – dodał.

Intencją stron jest zawarcie umowy obejmującej okres od 30 do 40 lat na dostawę około 2 mln t węgla rocznie do elektrowni Ostrołęka C. Energa i PGG zakładają, że kontrakt będzie się opierał na formule cenowej zakupu, która zapewni wymaganą rentowność projektu oraz pozwoli dokonać podziału między spółki przyszłych korzyści płynących z rynku mocy czy przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji CO2.

– Zawarta umowa jest początkiem długofalowej współpracy pomiędzy Energą a PGG. W szerszym horyzoncie czasowym zapewnia PGG stabilność odbiorów węgla oraz pozwala na długoterminowe zaplanowanie procesów inwestycyjnych związanych z produkcją – powiedział Tomasza Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej.

Energa i PGG zakładają także zawarcie umowy na dostawę węgla dla Ostrołęki B w wysokości około 1 mln t rocznie, co zapewni istniejącym już blokom elektrowni stabilne i długoterminowe dostawy węgla po korzystnej cenie, opartej o bieżące ceny rynkowe.

Należąca do Grupy Energa spółka Energa Kogeneracja na mocy podpisanej pod koniec kwietnia tego roku umowy, objęła 15,7 proc. udziałów w spółce PGG, a docelowo ten udział zwiększy się do 17,1 proc. Inwestycja w PGG oparta jest na rynkowych zasadach realizacji przedsięwzięcia i ma na celu zapewnienie oczekiwanej stopy zwrotu z inwestycji, m.in. poprzez poprawę efektywności kopalń wchodzących w skład PGG i – w konsekwencji – osiągnięcie przez nią określonych poziomów rentowności.

(www.nettg.pl)

Warsaw

Banner 468 x 60 px