Log In

Opóźnienie budowy linii Kozienice – Ołtarzew

Dostrzegam bardzo duże opóźnienie budowy linii elektroenergetycznej z Kozienic do Ołtarzewa – powiedział w czwartek (22 września) prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych Eryk Kłossowski. Wykonawcą inwestycji budowy strategicznej linii najwyższych napięć 400 kV, która ma wyprowadzić moc z nowobudowanego bloku 1075 MW z elektrowni w Kozienicach jest konsorcjum ZUE i Dalekovod Polska.

– Mimo, że upłynęło już półtora roku od formalnego rozpoczęcia inwestycji, (…) to nie zdarzyło się za wiele. Oceniam zaangażowanie finansowe wykonawcy na pół procent. Myślę, że inni wykonawcy, na porównywalnych inwestycjach, na 20 miesięcy przed ich oddaniem są zaangażowani finansowo na ok. 5 proc. – stwierdził prezes Kłossowski.

Istniejąca od 1991 r. ZUE, zajmuje się budową infrastruktury komunikacyjnej i energetycznej i jest spółką notowaną na GPW. Grupa Kapitałowa Dalekovod pochodzi z Chorwacji.

Jak przypomniał Kłossowski, wykonawca realizuje inwestycję w formule „pod klucz”, co oznacza, że cena ryczałtowa obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją, w tym – co istotne – również koszty pozyskania tzw. prawa drogi w formie służebności przesyłowej.

Szef PSE dodał, że konsorcjum wygrało przetarg najniższą ceną, bo – jak podkreślał – było to jedyne kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.

– Oferta wykonawcy opiewała na 469 mln zł netto. Inne oferty były wyższe – nie o rząd wielkości, tylko o kilkadziesiąt milionów złotych.

Kłossowski dodał też, że konsorcjum wygrało postępowanie w trzecim, kolejnym przetargu rozpisanym przez PSE, po podwyższeniu przez operatora ceny oszacowania realizacji inwestycji z 414 do nieco ponad 500 mln.

– Różnica cen oszacowania wynosiła 100 mln między drugim a trzecim przetargiem. W drugim przetargu, wszystkie ceny, jakie inwestorowi zaoferował rynek, były powyżej 500 mln zł. Rynek i odpowiedzialny wykonawca, będący spółką giełdową, zadeklarował, że jest w stanie dostarczyć wybudowaną pod klucz inwestycję za 469 mln zł.

Ujawnił, że w PSE była „przeprowadzona procedura badania ceny rażąco niskiej”.

(PAP)

Warsaw

Banner 468 x 60 px