Log In

EKOJAZDA DOBRA DLA ŚRODOWISKA

Szacuje się, że źródłem 60% zanieczyszczeń powietrza w centrach dużych miast jest transport*. Do zmniejszenia tego problemu może przyczynić się ekojazda, przynosząca wymierne korzyści nie tylko w postaci redukcji emisji gazów cieplarnianych, ale także zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu jazdy, zmniejszenia kosztów eksploatacji oraz oszczędności od 5 do nawet 25% paliwa. O tym jak jeździć eko mówią trenerzy Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault.

Warsaw

Banner 468 x 60 px