Log In

Spadek przychodów i zysków RWE po trzech kwartałach

Przychody ze sprzedaży niemieckiej grupy energetycznej RWE za trzy kwartały 2016 roku spadły o ponad 5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zysk netto spadł jednak aż o kilkadziesiąt procent.
W pierwszych dziewięciu miesiącach 2016 roku Grupa RWE sprzedała 195,3 TWh energii elektrycznej, co jest wynikiem lepszym niż rok wcześniej o 2,4 proc. Jednak sprzedaż gazu spadła o 7,4 proc. do poziomu 178,3 TWh. Przychody ze sprzedaży Grupy w tym okresie wyniosły 33,2 mld euro, wobec nieco ponad 35 mld euro w analogicznym okresie ubiegłego roku.

EBITDA grupy za trzy kwartały 2016 roku jest na poziomie 3,8 mld euro, wobec 4,4 mld euro rok wcześniej, co oznacza spadek o 13,2 proc. Wynik operacyjny był natomiast niższy 20,1 proc. i wyniósł 2,1 mld euro.

Grupa wypracowała niewielki zysk netto na poziomie 11 mln euro, wobec 1,9 mld rok wcześniej. Wynik netto oczyszczony z czynników nadzwyczajnych był na poziomie 227 mln euro, czyli o 58,3 proc. niższy niż po trzech kwartałach 2015 roku.

Zadłużenie grupy na koniec trzeciego kwartału 2016 roku wyniosło 27,4 mld euro i było wyższe w porównaniu do końca ubiegłego roku o 7,8 proc.

RWE prognozuje, że na koniec 2016 roku EBITDA będzie na poziomie pomiędzy 5,2 mld euro, a 5,5 mld euro, wynik operacyjny 2,8 mld euro – 3,1 mld euro, natomiast skorygowany zysk netto 500 mln euro – 700 mln euro.

W kwietniu koncern RWE wydzielił do spółki Innogy działalność w obszarach odnawialnych źródeł energii, dystrybucji i sprzedaży detalicznej. W październiku akcje tej spółki, w której RWE ma 75 proc. akcji, zadebiutowały na giełdzie we Frankfurcie. Innogy za trzy kwartały 2016 roku zanotowało przychody ze sprzedaży w wysokości 30,1 mld euro, co oznacza spadek o 5,3 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. EBITDA spółki spadła o 7,3 proc. do 2,9 mld euro. Wynik operacyjny w wysokości 1,8 mld euro był niższy od wypracowanego rok wcześniej o 15,2 proc., a zysk netto spadł o 29,9 proc., do nieco ponad 1 mld euro. Wynik netto oczyszczony z czynników nadzwyczajnych wyniósł 671 mln euro.

Warsaw

Banner 468 x 60 px