Log In

Nowy prezes Taurona

Rada nadzorcza Taurona odwołała dotychczasowego prezesa Remigiusza Nowakowskiego i powołała na jego miejsce, z dniem 15 listopada, Filipa Grzegorczyka – poinformowała spółka w komunikacie.

Jak poinformowała spółka w raporcie bieżącym, dotychczasowy prezes Remigiusz Nowakowski został odwołany w poniedziałek. Natomiast Grzegorczyk został powołany na funkcję prezesa z dniem 15 listopada.

Grzegorczyk jest absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończył tam Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Na tej samej uczelni doktoryzował się z prawa Unii Europejskiej, a następnie uzyskał habilitację z prawa gospodarczego publicznego. Ukończył również program Summer Advanced Course in European Law University of London, King’s College, Centre of European Law; program International Business and Trade Summer School Catholic University of America – Columbus School of Law oraz École de droit français Université d’Orléans.

Jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, gdzie wykłada na Wydziale Zarządzania. Jest również wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie.

W latach 2011-2014 był związany z grupą kapitałową Kompanii Węglowej m.in. jako pełnomocnik zarządu ds. rozwoju energetyki oraz dyrektor ds. korporacyjnych w spółce Wspólne Przedsiębiorstwo Energetyczne (obecnie Węglokoks Energia). Od 2007 do 2008 r. był wiceprezesem zarządu i dyrektorem pionu zarządzania grupą kapitałową w Tauron Polska Energia. Był członkiem rad nadzorczych spółek handlowych.

W latach 2006-2007 piastował funkcję radcy ministra w Ministerstwie Skarbu Państwa. Pracował w Zespole Prawa Gospodarczego Komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej. Obecnie Grzegorczyk jest podsekretarzem stanu w resorcie skarbu.

Włada biegle językiem angielskim i francuskim.

Obecnie zarząd Tauronu Polska Energia tworzą ponadto wiceprezes ds. zarządzania majątkiem i rozwoju Jarosław Broda, wiceprezes ds. zarządzania korporacyjnego Kamil Kamiński, wiceprezes ds. finansów Marek Wadowski oraz Piotr Zawistowski, wiceprezes zarządu ds. klienta i handlu.

Nowakowski pełnił funkcję od 8 grudnia ub. roku. Zastąpił wówczas poprzedniego prezesa Jerzego Kurellę.

Za kadencji Nowakowskiego koncern m.in. opracował założenia nowej strategii działania – do 2025 r. Jej priorytetami są zapewnienie stabilności finansowej, budowa silnej i innowacyjnej grupy kapitałowej oraz wdrożenie zmian organizacyjnych odzwierciedlających nowoczesne podejście do biznesu. EBITDA grupy w 2020 r. ma wynieść ponad 4 mld zł.

Zgodnie z założeniami strategii do 2020 r. grupa chce przeznaczyć na inwestycje ok. 18 mld zł. Zamierza też „uwolnić ogromny potencjał inwestycyjny, który w latach 2020-25 pozwoli na dodatkowe inwestycje o wartości ponad 6 mld zł w projekty w obszarze regulowanym lub w nowej energetyce”.

Koncern zakłada m.in. kontynuację projektu budowy bloku energetycznego o mocy 910 megawatów w Elektrowni Jaworzno III w nowej formule finansowania, zakładającej wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i sprzedaż udziałów partnerom zewnętrznym, pod warunkiem objęcia przez nich pakietu niedającego kontroli.

Oszczędności ma dać natomiast wstrzymanie budowy bloku gazowo-parowego w będzińskiej Elektrowni Łagisza, przekładające się na redukcję nakładów inwestycyjnych o 1,5 mld zł.

Pod koniec października władze Tauronu i PGNiG podały, że ustaliły warunki dokończenia budowy bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli. Dzięki temu będzie można kosztem ok. 400 mln zł dokończyć budowę wartej 1,5 mld zł elektrociepłowni, która ma być gotowa w 2019 r.

Koncern podał, że pracuje nad koncepcją finansowania programu inwestycyjnego; rozważa m.in. emisję obligacji hybrydowych o wartości ok. 800 mln zł, obejmowanych przez Europejski Bank Inwestycyjny w ramach Planu Junckera na inwestycje w segmencie dystrybucji.

Warsaw

Banner 468 x 60 px