Log In

40 mln złotych dla czterech akceleratorów technologicznych w ramach e-Pioniera

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło pierwszy konkurs e-Pionier. Cztery podmioty działające  dla sektora ICT otrzymają w sumie 40 mln zł na stworzenie interdyscyplinarnych zespołów, które będą pracować nad rozwiązaniami technologicznymi ważnych problemów społecznych i gospodarczych.
Ochrona tożsamości cyfrowej, zabezpieczenie przed fałszywymi mailami i dokumentami elektronicznymi, a także redukcja zużycia energii i zanieczyszczania środowiska – to tylko niektóre ze stojących przed nami  wyzwań, których rozwiązanie przyniesie program e-Pionier – mówi Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego. – Jest to unikalny program łączący naukowców i przedsiębiorców z samorządami i instytucjami centralnymi. Dzięki naszemu wsparciu uczestniczący w projektach inżynierowie i programiści dostają szansę na rozwinięcie własnej firmy technologicznej, natomiast z wypracowanych przez nich innowacyjnych rozwiązań skorzysta całe społeczeństwo.
W ramach przeprowadzonego konkursu wpłynęło 18 wniosków opiewających na łączną kwotę dofinansowania ponad 180 mln zł. W trakcie oceny merytorycznej do otrzymania grantu zakwalifikowały się 4 podmioty, które otrzymają wsparcie NCBR w wysokości 41,9 mln zł na stworzenie narzędzi bazujących na technologiach informacyjno-komunikacyjnych. Ich zastosowanie pozwoli rozwiązać konkretne problemy, istotne społecznie lub gospodarczo, sygnalizowane przez publicznych zamawiających.  Beneficjentami pierwszego konkursu zostali: Polski Akcelerator Technologii Blockchain specjalizujący się w technologii rozproszonych rejestrów (tzw. blockchain), które posłużą do rozwiązania wybranych problemów zidentyfikowanych w rządowym programie „Od papierowej do cyfrowej Polski”; Akcelerator Technologii Informatycznych Pionier realizujący projekt w oparciu o koncepcję IoT (co oznacza ekosystem, w którym wyposażone w sensory urządzenia komunikują się ze sobą poprzez sieci informatyczne) polegający na zaproponowaniu modelowego rozwiązania zarządczego miast w koncepcji „Smart City”; Edge One Solutions, który za cel postawił sobie integrację i współdzielenie informacji naukowych pomiędzy różnymi uczelniami oraz studentami tych uczelni; oraz EXCENTO – akcelerator zamierzający włączenie procesu akceleracji programu e-Pionier w program studiów na Politechnice Gdańskiej, a docelowo również na innych uczelniach.
– W ramach e-Pioniera wszystkie projekty realizowane będą przez interdyscyplinarne zespoły m.in. programistów,  którym zapewniony zostanie stały dostęp do kompleksowych usług akceleratora. Pozwoli to na szybką weryfikację technologiczną i biznesową proponowanych rozwiązań, stworzenie prototypu oraz wsparcie przy dalszym rozwoju technologii. Akcelerator obejmie także uczestników wsparciem doradczym w zakresie praw własności intelektualnej oraz zapewni coaching i udział w warsztatach pogłębiających zarówno wiedzę jak i rozwijających kompetencje biznesowe – wyjaśnia prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
E-Pionier to pierwszy w Polsce program, w którym finansowanie rozwiązań technologicznych będzie odbywać się  w oparciu o założenia formuły zamówień przedkomercyjnych. Przewidziany do 2020 roku budżet wynosi ok. 100 mln zł. Ogłoszenie kolejnego konkursu planowane jest w przyszłym roku.
E-Pionier jest pozakonkursowym projektem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
Szczegółowe informacje o wynikach konkursu znajdują się na stronie programu.
Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px