Log In

Jacek Fotek Wiceprezesem Zarządu GPW

  • 16 grudnia 2016 r. Rada Nadzorcza GPW podjęła uchwałę w sprawie powołania Jacka Fotka w skład Zarządu Giełdy i powierzenia mu stanowiska Wiceprezesa Zarządu Giełdy
  • Zgodnie z art. 27 ust. 1 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi powyższa decyzja wejdzie w życie pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na dokonanie zmian w składzie Zarządu Giełdy

 

Jacek Fotek

Jacek Fotek jest absolwentem Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Handlowej. W 2002 r. ukończył studia na University of Quebec w Montrealu i uzyskał dyplom MBA. Większość kariery zawodowej poświęcił działalności na rynku pieniężnym i kapitałowym. Współtworzył międzybankowy rynek pieniężny i walutowy w Polsce.

W latach 1989-1990 pracował w NBP i zarządzał operacyjnie rezerwami walutowymi państwa.
W latach 1990-1996 pracował na stanowisku głównego dealera w Banku Handlowym w Warszawie. Następnie w latach 1996-1997 pełnił funkcję dyrektora finansowego w Polskim Banku Rozwoju.
W latach 1997-1999 członek zarządu Citibank (Poland) S.A., a wcześniej dyrektor Departamentu Skarbu i dyrektor Departamentu ds. Kontaktów z Inwestorami. W latach 1999-2002 był zatrudniony
w Banku Handlowym w Warszawie S.A. na stanowisku doradcy prezesa zarządu, a wcześniej – dyrektora Departamentu Kontroli Wewnętrznej. W latach 2003-2009 pracował w PZU Asset Management S.A., m.in. w randze wiceprezesa zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem, kontrolę wewnętrzną i audyt. W latach 2009-2012 oraz 2013-2016 prezes zarządu BondSpot S.A.
W okresie 2012-2013 – prezes zarządu Invista DM S.A. W przeszłości sprawował funkcję członka wielu Rad Nadzorczych, m.in. w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (2015-2016), Fundacji GPW (2015-2016), IAiR S.A. (2014-2016). Od 1997 r. był wykładowcą Warszawskiego Instytutu Bankowości, w latach 1993-2002 – Gdańskiej Akademii Bankowej, a od 2010 r. – wykładowca Instytutu Rynku Kapitałowego. Od 1993 r. do chwili obecnej jest członkiem założycielem Polskiego Stowarzyszenia Dealerów Bankowych – FOREX POLSKA (obecnie ACI Poland).

Jacek Fotek jest absolwentem licznych staży i kursów międzynarodowych o tematyce związanej
z rynkiem kapitałowym i pieniężnym, zarządzaniem ryzykiem, audytem i inwestowaniem.

 

Tagged under

Nie znaleziono powiązanych artykułów.

Warsaw

Banner 468 x 60 px