Log In

Dofinansowanie na termomodernizację gmachu ABW i MSWiA

Ponad 27 mln zł dofinansowania przeznaczy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zwiększenie efektywności energetycznej budynku Skarbu Państwa przy ul. Rakowieckiej w Warszawie, będącego w dyspozycji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Umowę w tej sprawie 23 grudnia 2016 r. w siedzibie Narodowego Funduszu podpisali Szef ABW prof. dr hab. Piotr Pogonowski i Prezes Zarządu NFOŚiGW dr Kazimierz Kujda.

 

Jest to inwestycja mieszcząca się w programie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Przedsięwzięcie ma szeroki zakres – w znanym skądinąd gmachu przy ul. Rakowieckiej powierzchnia użytkowa, która ma być poddana modernizacji termicznej, wynosi aż 50 065 m kw.

 

Koszt całkowity tej inwestycji to 32 852 404,94 zł, przy czym udział dofinansowania z POIiŚ wynosi 27 741 359,19 zł. W wyniku realizacji projektu nastąpi zwiększenie efektywności energetycznej budynku o 56 proc.

 

Obecnie gmach będący w zarządzie ABW i MSWiA charakteryzuje się niskim standardem w tym zakresie. Celem inwestycji wspartej przez NFOŚiGW jest przeprowadzenie głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej, która przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 oraz znacznego spadku zapotrzebowania na energię.

 

Według wskaźnika rezultatu bezpośredniego, roczna redukcja emisji gazów cieplarnianych ma wynieść 1 776,24 Mg CO2, a zmniejszenie zużycia energii końcowej – 16 484,62 GJ.
Źródło: NFOŚiGW

Warsaw

Banner 468 x 60 px