Log In

Niektóre przepisy górnicze jeszcze pozostaną niezmienione

Nowe przepisy górnicze jednak nie wejdą w życie od 1 stycznia 2017 r. Zapowiedzi, dotyczące wejścia w życie nowych przepisów górniczych, uruchomiły szereg działań związanych z dostosowaniem naszych kopalń/ruchów do zmian w przepisach – poinformowała w środę (28 grudnia) Jastrzębska Spółka Węglowa.

Minister energii miał wydać trzy nowe rozporządzenia.

Pierwsze: w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych.

Drugie: w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w ruchu zakładu górniczego.

Trzecie: w sprawie ratownictwa górniczego.

Ponadto od 1 stycznia 2017 r. oprócz wymienionych rozporządzeń w życie miało wejść (znajdujące się od ponad trzech lat w okresie vacatio legis) rozporządzenie ministra środowiska z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych. Na nie również trzeba będzie poczekać.

Zmiana przepisów ma m.in. ma uprościć niektóre formalności, przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy w kopalniach. We wrześniu 2016 r. Ministerstwo Energii szacowało, że nowe przepisy mogą zmniejszyć koszty w górnictwie węgla kamiennego o ok. 435 mln zł rocznie.

Wymienione akty prawne zostały wycofane z wykazu aktów oczekujących na ogłoszenie Rządowego Centrum Legislacji.

Rządowe Centrum Legislacji jest państwową jednostką organizacyjną podległą prezesowi Rady Ministrów. Przekazuje informacje dotyczące ustanawiania prawa w Polsce oraz elektroniczne wersje Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego.

Na swojej stronie internetowej Centrum nie podaje, co było przyczynami wycofania z wykazu aktów oczekujących na ogłoszenie. Do tematu wkrótce powrócimy.

Źródło: Portal górniczy

Warsaw

Banner 468 x 60 px