Log In

Dopłaty do rat kredytów na domy zero-energetyczne od 30,6 % do 99,5 % przez 18 lat

29. grudnia 2016 roku został powołany Samorządowy Fundusz Mieszkaniowy (SFM), którego głównym zadaniem jest poprawa dostępności do domów zero-energetycznych w szczególności dla rodzin z 3 i 4 dzieci. Jest to program prodemograficzny mający za zadanie poprawę wskaźnika dzietności w Polsce. Polska jest na 212. miejscu na świecie – na 228 państw sklasyfikowanych – pod względem wskaźnika dzietności.

SFM dodatkowo ma za zadanie doprowadzić do całkowitej likwidacji:

– tzw. „eksmisji na bruk”,

– zjawiska bezdomności,

– deficytu lokali socjalnych poprzez podarowanie polskim gminom ok. 60.000 kawalerek o powierzchni 30 m2,

– postara się oddłużyć jednorazowo większość gmin w Polsce,

– zwiększyć przychody budżetu centralnego, aby rząd bezproblemowo finansował program „Rodzina 500+” począwszy od 2018 roku.

Te dodatkowe zadania mają być zrealizowane w ciągu najbliższych 5 lat.

System ten powstał dzięki udostępnionym analizom sporządzonym przez panią Luizę Budner-Iwanicką, prezes RIO w Gdańsku oraz panią Grażynę Wróblewską, przewodniczącą Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, za co obu paniom serdecznie dziękujemy.

SFM złożył ofertę objęcia identycznym programem wsparcia domów zero-energetycznych budowanych przez BGK Nieruchomości SA pod warunkiem odejścia od budowy tradycyjnych bloków na rzecz domów jednorodzinnych i szeregowych w technologii zero-energetycznej. Czekamy na decyzję BGK Nieruchomości SA. Mamy nadzieję, że patriotyzm i potrzeba wygrania z kryzysem demograficznym spowoduje szybkie podjęcie decyzji przez BGK Nieruchomości SA. Mamy nadzieję, że partnerstwo SFM i BGK Nieruchomości SA szybko doprowadzi do zwolnienia z podatku dochodowego wsparcia otrzymywanego przez najemców i nabywców domów wzorem programu „Rodzina 500+”.

26096617_przyk%25c5%2582adowe%2bdomy%2bfot-1_crop_300x168_5a30b25d_cpo

Firma Green Angel B&C SA S.k. chce przekazać prowadzenie SFM gminie, która zyska najbardziej preferencyjne warunki, gdyż wsparcie na terenie tej gminy będzie obowiązywać przez 24 lata i będzie się kształtować następująco:

Liczba osób w rodzinie Wielkość domu w m2 Wysokość raty w zł Wsparcie z SFM w zł Sumaryczny koszt domu w zł/mies.
1 Szeregowy          30 653 650 3
2 Szeregowy          60 1306 1300 6
3 Wolnostojący     90 1959 1950 9
4 Wolnostojący   120 2612 2600 12
5 Wolnostojący   150 3265 3250 15
6 Wolnostojący   180 3918 3900 18

Poszukujemy gminy zainteresowanej przejęciem prowadzenia SFM.

W pozostałych gminach wsparcie ze strony SFM będzie kształtować się wg poniższej tabeli przez okres 18 lat:

Liczba osób w rodzinie Wielkość domu w m2 Wysokość raty w zł Wsparcie z SFM w zł Sumaryczny koszt domu w zł/mies.
1 Szeregowy 30 653 200 453
2 Szeregowy 60 1306 400 906
3 Wolnostojący 90 1959 900 959
4 Wolnostojący 120 2612 1400 1212
5 Wolnostojący 150 3265 3250 15
6 Wolnostojący 180 3918 3900 18

Pierwsze domy firma Green Angel B&C SA S.k. rozpocznie budować w połowie 2017 r. Nie ma ograniczenia w ilości budowanych domów i programu wsparcia ze strony SFM. Koszt utrzymania domu zero-energetycznego o wielkości 150 m2 powinien zamknąć się w kwocie 41 zł/mies. W kwocie tej uwzględnione sa wszystkie koszty łącznie z podatkiem od nieruchomości.

Tagged under

Nie znaleziono powiązanych artykułów.

Warsaw

Banner 468 x 60 px