Log In

Strasburg: 1. część sesji 2017 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy

W nadchodzącym tygodniu (23-27 stycznia) przedstawiciele Sejmu i Senatu uczestniczyć będą w sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. W skład delegacji wchodzą posłowie: Marek Ast, Włodzimierz Bernacki, Andrzej Halicki, Józef Leśniak, Daniel Milewski, Andżelika Możdżanowska, Arkadiusz Mularczyk, Killion Munyama, Dominik Tarczyński, Jacek Wilk oraz senatorowie: Margareta Budner, Jarosław Obremski, Andrzej Wojtyła.

W agendzie Zgromadzenia zaplanowane zostały debaty dotyczące: ataków na dziennikarzy i wolność mediów w Europie, wyzwań i odpowiedzialności mediów elektronicznych, potrzeby zakończenia dyskryminacji i mowy nienawiści w sieci. Uczestnicy Zgromadzenia rozmawiać będą też na temat: funkcjonowania instytucji demokratycznych na Ukrainie, sytuacji w Libanie, w tym stabilizacji w regionie i bezpieczeństwie europejskim oraz kryzysu humanitarnego w Strefie Gazy.

Sesja będzie miała także charakter organizacyjny. Zgromadzenie wybierze bowiem m.in. przewodniczącego i jego zastępców oraz sędziów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy jest jednym z dwóch organów statutowych Rady Europy. ZPRE składa się z delegatów parlamentów poszczególnych państw członkowskich Rady i zbiera się co kwartał w Strasburgu. Zgromadzenie może debatować i uchwalać zalecenia w sprawach dotyczących ważnych problemów i wyzwań współczesnego świata. Do kompetencji ZPRE należy również wybieranie sędziów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Komisarza Praw Człowieka.

Więcej informacji, w tym wstępny porządek sesji, można znaleźć na stronie internetowej ZPRE: http://www.assembly.coe.int/nw/Home-EN.asp.

Tagged under

Nie znaleziono powiązanych artykułów.

Warsaw

Banner 468 x 60 px