Log In

Minister energii przeciwny pakietowi zimowemu UE

– Musimy zdecydowanie podkreślać nasz sprzeciw wobec zapisów pakietu zimowego w zakresie eliminującym energetykę węglową – mówi w rozmowie z Anetą Wieczerzak-Krusińską na łamach środowej (25 stycznia) Rzeczpospolitej minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Wyjaśnia, że w tzw. pakiecie zimowym UE granicę emisyjności CO2 ustawiono na 550 kg/MWh, co wyklucza nawet nowoczesne bloki energetyczne opalane węglem. Brulsela nie konsultowała swoich pomysłów i zdaniem ministra musi od nich odstąpić.

– Nie będziemy w stanie tak szybko, jak chce Unia, przestawić się na alternatywne źrodła energii. Pozostanie nam import. Zdrożeją uprawnienia do emisji CO2 (już dziś kosztują 5 euro, co stanowi ponad 10 proc. ceny hurtowej w Polsce). W efekcie za energię odbiorca będzie płacił nawet 60-70 proc. więcej. To uderzy w naszą konkurencyjność. W 2030 r. nasze PKB może być niższe niż obecnie. Czy Polacy mogą zgodzić się na taki wzrost? – mówi Krzysztof Tchórzewski, szacując, że proces odchodzenia od węgla w Polsce zamie ok. 50 lat, a nie 5 lat, jak wyobraża sobie UE.

W najbliższych latach Ministerstwo Energii planuje budowę kosztem 40 mld zł nowych bloków węglowych. Powstaną m.in. przy kopalni Bogdanka i w elektrowni Dolna Odra, a być może też w Ostrołęce, elektrowniach Czeczott, Nowy Rybnik i Łagisza. Z 44 pracujących bloków po 200 MW połowa musi przejść modernizację, a zlikwidowanych zozstanie 10-12.

 

Warsaw

Banner 468 x 60 px