Log In

Bezemisyjny trasport publiczny – rewolucja w finansowaniu innowacji

Państwo jako inteligentny zamawiający, współpraca z samorządowcami i nowatorskie produkty – oto podstawowe założenia ogłoszonego dzisiaj w MNiSW programu pod nazwą Bezemisyjny transport publiczny. W ramach partnerstwa innowacyjnego na ulice polskich miast wyjechać może nawet 1000 nowoczesnych autobusów.

Państwo – trendsetter w innowacjach

Celem programu, realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), jest wdrożenie innowacyjnych rozwiązań dotyczących elektromobilności w ramach partnerstwa innowacyjnego. To nowy, niestosowany dotychczas tryb w ustawie o zamówieniach publicznych, w którym państwo występuje w roli inteligentnego zamawiającego, kreującego nowy rynek dla nowatorskich produktów w oparciu o potrzeby zgłaszane przez polskie miasta. A potrzeby są znaczne – deklarację wstępnego udziału w programie złożyło 21 miast oraz Górnośląski Okręg Przemysłowy zrzeszający 29 gmin.

Partnerstwo innowacyjne – jak to działa

NCBR, agencja wykonawcza Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wraz z samorządami (partnerami programu) zdefiniują konkretne potrzeby i możliwości miast, jak choćby oczekiwany poziom wydajności, czy maksymalne koszty nowych pojazdów. Następnie wspólnie wystąpią w roli zamawiającego w postępowaniu publicznym, które wyłoni wykonawców projektów B+R. Konsorcja badawcze będą realizowały projekty etapowo, a po każdym z etapów NCBR będzie ograniczał liczbę wykonawców, doprowadzając do końca procesu badawczego (tj. etapu prototypu) jedynie jeden bądź dwa najlepsze projekty.

Miliard na zakupy

Konsorcja, wśród których mogą znaleźć się zarówno instytucje naukowe, jak i producenci z sektora prywatnego, mogą liczyć nawet na 100 mln zł na realizację projektów. W późniejszym etapie zaś – również na rynek zbytu, który zapewnią samorządy, czyli partnerzy programu. Dodatkowe wsparcie finansowe zapewnić może Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z którym NCBR prowadzi obecnie rozmowy. Szacuje się, że transakcje zrealizowane w ramach programu Bezemisyjny transport publiczny osiągną nawet 1 mld złotych – a do 50 samorządów może trafić nawet 1000 pojazdów.

NCBR planuje także uruchomić program dedykowany stworzeniu infrastruktury do ładowania pojazdów bezemisyjnych. Jednym z jego komponentów będzie opracowane dla poszczególnych miast analiz w zakresie optymalizacji kosztów budowy i eksploatacji infrastruktury.

Projekt ponadresortowy

Ogłoszony dziś przez wicepremiera Gowina program to jeden z elementów działań w ramach rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w zakresie pojazdów zero – i niskoemisyjnych, realizowanych przez współpracujące ze sobą ministerstwa rozwoju, energii, nauki i szkolnictwa wyższego oraz środowiska. Kolejną inicjatywą z tego zakresu będzie zaplanowane na luty podpisanie listu intencyjnego o współpracy instytucji rządowych z miastami, które stawiają na rozwój elektromobilności, będącej jednym z rozwiązań transportu bezemisyjnego.

Bezemisyjny transport publiczny – prezentacja

Tagged under

Nie znaleziono powiązanych artykułów.

Warsaw

Banner 468 x 60 px