Log In

Minister Tobiszowski: Bogdanka wpisuje się w strategię Enei

– Strategia LW Bogdanka wpisuje się w strategię Grupy Enea ogłoszoną w październiku 2016 r., której celem jest zbudowanie grupy surowcowo-energetycznej, mogącej skutecznie konkurować na rynku krajowym i europejskim – powiedział wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski podczas prezentacji strategii LW Bogdanka. Spotkanie odbyło się 10 lutego 2017 r. w Bogdance.

Wiceminister Tobiszowski zwrócił uwagę, że najlepszym pomysłem na zreformowanie polskiego górnictwa jest powiązanie wydobycia węgla z sektorem energetycznym. – Od ponad roku realizujemy ten plan. Nasza konsekwencja w działaniu budzi coraz większe zaufanie rynku. Daje nadzieję na stabilizację – dodał.

Podczas konferencji wiceminister Tobiszowski zauważył, że symbioza energetyki z górnictwem jest możliwa i służy ich wzajemnym interesom. – Współdziałanie kopalni Bogdanki i koncernu Enea jest tego doskonałym przykładem. Udział właścicielski pozwala energetyce uzyskać dostęp do taniego surowca, a także stabilnych dostaw. Bogdanka także na tych relacjach korzysta, bo ma zagwarantowany zbyt swojego surowca. A planowany rozwój aktywów wytwórczych Enea Wytwarzanie to gwarancja stabilizacji dla Bogdanki na kolejne lata – podkreślił.

Wiceszef resortu energii zauważył także, że w planach Grupy Enea przewidziano  budowę pierwszej w Europie elektrowni w technologii tzw. czystego węgla i to w bliskim sąsiedztwie kopalni Bogdanka. Jego zdaniem to przykład na racjonalność powiązania energetyki i sektora węglowego.

Prezes Enei Mirosław Kowalik podkreślił, że obecnie najważniejszym zadaniem jest zbudowanie synergii pomiędzy aktywami wydobywczo-wytwórczymi na bazie Lubelskiego Węgla Bogdanka oraz nowoczesnych mocy wytwórczych Grupy Enea, w tym przejmowanej właśnie przez nas Elektrowni Połaniec. – Zlokalizowany w południowo-wschodniej Polsce wydobywczo-wytwórczy obszar Kozienice-Bogdanka-Połaniec przyniesie korzyści i umocni pozycję Grupy na rynku polskim – dodał.

Z kolei prezes LW Bogdanka Krzysztof Szlaga zwrócił uwagę, że ogłoszona strategia to uszczegółowienie kluczowych celów dla Obszaru Wydobycie przedstawionych w strategii Grupy Enea. Biorąc pod uwagę zmienność warunków rynkowych w naszej branży, przedstawiliśmy zarówno scenariusz bazowy, zakładający wydobycie na poziomie średnio ok. 8,5 mln ton rocznie w latach 2017-2025, jak i scenariusz elastycznego rozwoju, zakładający średnioroczną produkcję w tym okresie na poziomie ok. 9,2 mln ton – podkreślił.

żródło: ME

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px