Log In

Elektrociepłownia Żerań: otwarcie kopert

16 lutego 2017 roku o godzinie 12.30 otwarto oferty na dostawę i montaż bloku gazowo – parowego w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie.

Oferty złożyły konsorcja:

1.GE Power Sp. z o.o. General Electric International, Inc.

cena brutto 1 369 869 819 PLN oraz 114 857 400 EUR

2.Mitsubishi Hitachi Power Systems Ltd Mitsubishi Hitachi Power System Europe Ltd. Polimex Mostostal S.A.
cena brutto 1 102 409 067,67 PLN oraz 111 938 759,89 EUR.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi po sprawdzeniu i ocenie ofert. Budowa bloku gazowo – parowego w Elektrociepłowni Żerań ma decydujące znaczenie ze względu
na konieczność ograniczenia emisji spalin oraz z uwagi na potrzebę zaopatrzenia Warszawy w ciepło.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px