Log In

Rekordowy wynik sprzedaży w drugim kwartale 2017 r.

W drugim kwartale 2017 r. koncern osiągnął rekordowy wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 3,1 mld zł, co oznacza wzrost o 0,5 mld zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Do osiągniętego rezultatu przyczynił się przede wszystkim wyższy o 10 proc. (rok do roku) łączny wolumen sprzedaży we wszystkich segmentach działalności oraz sprzyjające warunki makroekonomiczne – poinformowało w piątek (21 lipca) biuro prasowe PKN Orlen.

Koncern opublikował wyniki finansowe za II półrocze. Orlen wypracował w tym czasie 3,1 mld zł EBITDA wg LIFO, miał 3,5 mld zł przepływów z działalności operacyjnej, przerób ropy i sprzedaż wzrosły o 10 proc. a przychody spółki o 19 proc. rok do roku.

Wśród istotniejszych wydarzeń w tym czasie wymieniono inwestycję w nowoczesny blok parowo-gazowy o mocy 463 MWe, wybór w czerwcu nowego zarządu oraz ustalenie wypłaty dywidendy za miniony rok w wysokości 3 zł na akcję.

Na rynkach koncernu wzrosło zużycie oleju napędowego (w Polsce o 26 proc.). Konsumpcja benzyny była wyższa w Polsce i Niemczech, przy stabilnym poziomie w Czechach i spadku na Litwie. Marża modelowa wzrosła o 1,4 dol. za baryłkę a cena średnia ropy Brent podskoczyła o 4 dol./baryłkę, umocnił się też kurs złotego wzgledem dolara i euro.

– To już kolejny kwartał, w którym wypełnianie celów przyjętych w strategii rozwoju koncernu przynosi znakomite rezultaty – ocenia Wojciech Jasiński, prezes PKN Orlen.
– Pierwsze półrocze zakończyliśmy ogromnym sukcesem: po wielu latach sporu zawarliśmy ugodę z Kolejami Litewskimi, która otwiera drogę do wzmocnienia efektywności Orlen Lietuva. Ponadto zrealizowaliśmy inwestycję energetyczną we Włocławku, która nie tylko pozytywnie przełoży się naszą działalność biznesową, ale poprawi również bezpieczeństwo energetyczne kraju. Efekty naszych dotychczasowych działań pozwalają ze spokojem myśleć o realizacji strategicznych celów spółki w perspektywie kolejnych lat – dodał Jasiński.

Stacje benzynowe
Rekordowo dobry był II kwartał dla segmentu detalicznego grupy z wynikiem EBITDA wg LIFO na poziomie 576 mln zł, czyli o 135 mln zł więcej rok do roku. Detaliczna sprzedaż paliw wzrosła w Polsce o 8 proc., w Czechach o 20 proc., na Litwie o 9 proc., w Niemczech o 7 proc. Koncern konsekwentnie rozwijał ofertę pozapaliwową – na koniec II kwartału łącznie działało na stacjach benzynowych 1731 punktów Stop Cafe i Stop Cafe Bistro, w tym 1538 w Polsce, 170 w Czechach i 23 na Litwie.
W Warszawie i Krakowie koncern rozpoczął usługi carsharingu, czyli wynajmu samochodu na minuty.

Rafinacja i przerób
W segmencie Downstream (rafinacja i przerób oraz wydobycie) w II kwartale 2017 r. 1odnotowano wzrost rezultatu EBITDA wg LIFO o 259 mln zł (r/r), do poziomu 2,55 mld zł. W tym okresie osiągnięto wzrost przerobu o 10 proc. (r/r), głównie w efekcie uruchomienia po awaryjnym postoju instalacji FKK i Steam Cracker w Unipetrol w IV kwartale ubiegłego roku, a także wzrost łącznych wolumenów sprzedaży o 10 proc. (r/r), w tym oleju napędowego o 11 proc., benzyny o 4 proc., olefin o 8 proc., poliolefin o 122 proc. oraz nawozów o 12 proc.

– Skutecznie wykorzystujemy dobrą koniunkturę, co szczególnie wyraźnie widać w wynikach sprzedaży paliw czy produktów petrochemicznych. Niezależnie od wciąż sprzyjającego otoczenia i pozytywnych efektów regulacji rządowych ograniczających szarą strefę, nie zapominamy o działaniach rozwojowych, konsekwentnie rozszerzając ofertę detaliczną, czy inwestując w nowoczesne aktywa petrochemiczne. Koncentrujemy się na ciągłym wzmacnianiu pozycji Spółki i w dłuższej perspektywie uniezależnianiu jej wyników od dynamiki sytuacji makroekonomicznej – powiedział Mirosław Kochalski, wiceprezes PKN Orlen.

Energetyka
W energetycznym obszarze działalności firma uruchomiła nowoczesny blok parowo-gazowego we Włocławku. Elektrociepłownia wytwarza tam już prąd i ciepło na potrzeby m.in. Anwil oraz cieplną dla całego kompleksu przemysłowego we Włocławku. Resztę energii elektrycznej kieruje się do Krajowego Systemu Energetycznego. W Płocku prace przy budowie drugiego bloku trwają zgodnie z harmonogramem, w II kwartale po raz pierwszy podano napięcie z linii 400kV. Trwają próby elektroenergetyczne bloku, którego oddanie planowane jest na IV kwartał 2017 r.

Wydobycie
Wydobycie w II kwartale 2017 r. wzrosło średnio o 17 proc. licząc rok do roku. Wynik EBITDA wg LIFO osiągnął 82 mln zł. Przeciętnie wydobycie wzrosło w Kanadzie o 2,3 tys. baryłki ekwiwalentu ropy na dobę. Zmalało w Polsce o 0,1 tys. boe/d.

Na polskich złożach Orlen przeprowadził analizę danych sejsmicznych, zakończył także wiercenie otworu poszukiwawczego na obszarze Płotki, na którym testy produkcyjne potwierdziły parametry gazu kwalifikujące do komercyjnego wykorzystania. Kontynuowano też prace przygotowawcze dla kolejnych otworów i akwizycji danych sejsmicznych. W Kanadzie zakończono m.in. prace związane z budową infrastruktury do oczyszczania gazu zasiarczonego. W rejonie Ferrier trwają prace związane z budową rurociągu do sprzedaży węglowodorów ciekłych. Koncern dysponuje obecnie łącznymi zasobami ropy i gazu na poziomie 114 mln baryłek ekwiwalentu (boe), w tym 11 mln boe w Polsce i 103 mln boe w Kanadzie.

W minionym kwartale koncern utrzymywał stabilne fundamenty finansowe, redukując dźwignię finansową do poziomu 3,7 proc. oraz zadłużenie netto o 2,5 mld zł (w porównaniu do zeszłego kwartału). Wpływy z działalności operacyjnej wyniosły 3,5 mld zł. Dokonano wykupu obligacji detalicznych serii A i B na kwotę 400 mln zł, natomiast w lipcu Orlen uzyskał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na emisję w kilku seriach kolejnych obligacji kierowanych do inwestorów indywidualnych. Cały program otrzymał wysoki tymczasowy rating od Fitch Ratings na poziomie A(pol)(EXP).

Źródło: Portal górniczy

Autor: WIG

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px