Log In

Eesti Energia poprawiła wyniki finansowe w pierwszym półroczu 2017 r.

W pierwszym półroczu 2017 r. przychody ze sprzedaży grupy Eesti Energia wzrosły o 13,6 proc, a wynik EBITDA o 30,9 proc. Zysk netto grupy wzrósł prawie dwukrotnie. W Polsce spółka zależna Eesti Energia – Enefit, otrzymała w czerwcu koncesje na obrót energią elektryczną i paliwami gazowymi oraz rozpoczęła ich sprzedaż na rynku polskim.
W drugim kwartale 2017 r. przychody ze sprzedaży Eesti Energia wzrosły o 19 proc. r/r i osiągnęły 177,5 mln euro. W tym samym okresie Grupa odnotowała 13,1 mln euro zysku netto oraz 17-procentowy wzrost EBITDA, która wyniosła 63,9 mln euro. Jednak zysk netto spółki w tym okresie spadł w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 13,5 proc., do poziomu 31,1 mln euro.

W pierwszym półroczu grupa wypracowała przychody w wysokości 392,8 mln euro, co oznacza wzrost 13,6 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. EBITDA za te okres wyniosła 150,4 mln euro, co jest wynikiem lepszym od osiągniętego rok wcześniej o 30,9 proc. Zysk netto grupy za pierwsze półrocze 2017 r. wyniósł 61,4 mln euro, wobec 34,6 mln w analogicznym okresie ubiegłego roku.

– Wzrost wyników finansowych Grupy wynika w dużej mierze ze zwiększonej sprzedaży energii elektrycznej i produkcji ropy łupkowej. Mimo że średnia cena za energię elektryczną nie uległa znaczącej zmianie, widocznie wzrosła przy tym rynkowa cena ropy łupkowej – powiedział Hando Sutter, prezes zarządu Eesti Energia.

W pierwszym półroczu 2017 roku wolumen sprzedanej przez grupę energii elektrycznej wzrósł o 26,8 proc. do poziomu 5,018 TWh. W tym okresie grupa sprzedała 180 ton ropy łupkowej, co jest wynikiem lepszym w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 77,5 proc.

Grupa rozwija swoją działalność w krajach bałtyckich. Poza Estonią, Eesti Energia jest drugim największym sprzedawcą energii elektrycznej na Łotwie (1,1 TWh rocznie) i czwartym na Litwie (550 GWh). Od kwietnia br. w ofercie Enefit na Łotwie jest również gaz ziemny. Po kilku miesiącach działalności została drugim największym sprzedawcą gazu w kraju z ponad 200 klientami korporacyjnymi.

W czerwcu Enefit, spółka zależna Eesti Energia, otrzymał koncesje od Urzędu Regulacji Energetyki na obrót energią elektryczną i paliwami gazowymi. Oferta firmy jest kierowana do segmentu małych i średnich przedsiębiorstw oraz największych odbiorców przemysłowych.

Tagged under

Nie znaleziono powiązanych artykułów.

Warsaw

Banner 468 x 60 px