Log In

Spór zbiorowy ws. połączenia PERN i OLPP

Związki zawodowe PERN i NSZZ Solidarność Operatora Logistycznego Paliw Płynnych (OLPP) obawiają się o ochronę socjalną pracowników po połączeniu obu podmiotów. W sprawie tej w OLPP, czyli spółce, która od 2018 r. ma stać się częścią PERN, trwa spór zbiorowy.

PERN deklaruje, że po połączeniu z OLPP nie jest planowana redukcja zatrudnienia, a warunki pracy i płacy pracowników obu podmiotów nie pogorszą się.

W czwartek (10 sierpnia) rada nadzorcza PERN pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu PERN o połączeniu z OLPP. „Na tej podstawie na koniec sierpnia planowane jest posiedzenie Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy PERN, które rozpatrzy wniosek zarządu spółki o połączeniu z OLPP” – poinformowało PAP biuro prasowe PERN.

Spółka zaznaczyła, iż podobna procedura prowadzona jest w OLPP, gdzie Zgromadzenie Wspólników w trakcie posiedzenia planowanego 11 września „podejmie decyzję w sprawie połączenia z PERN”.

Przewodniczący NSZZ „S” z OLPP oraz PERN, a także Krajowej Sekcji Przemysłu Naftowego NSZZ „S” poinformowali PAP, iż odmówiono im udziału w czwartkowym posiedzeniu rady nadzorczej PERN, podczas którego chcieli przedstawić swe stanowisko w sprawie połączenia obu spółek.

Według PERN, spotkanie z rady nadzorczej spółki z przedstawicielami „S” nie było możliwe „z uwagi na ogromnie napięty porządek obrad”, a związkowe pismo w tej sprawie zostało przesłane na dzień przed planowanym posiedzeniem.

„Rada nadzorcza zaproponowała przedstawicielom Solidarności spotkanie w przyszłym tygodniu” – podało biuro prasowe PERN, odpowiadając na pytania PAP.

PERN przyznał, iż „S” tej spółki oraz OLPP, oprócz wniosku o spotkanie, wystąpiły także do rady nadzorczej PERN o usunięcie z porządku czwartkowych obrad punktu, dotyczącego wyrażenia opinii w sprawie połączenia obu podmiotów.

„Rada nadzorcza PERN nie wyraziła zgody na usunięcie tego punktu z porządku obrad” – zaznaczyła spółka.

Szefowa „S” w OLPP Justyna Haładaj poinformowała, że związek ten od 28 lipca prowadzi w spółce spór zbiorowy, w którym domaga się określenia gwarancji pracowniczych po połączeniu z PERN, w tym dotyczących zatrudnienia i wynagrodzenia.

– Niestety nie porozumieliśmy się dotychczas w zakresie ochrony socjalnej pracowników OLPP. W czwartek chcieliśmy wejść na posiedzenie rady nadzorczej PERN po to, żeby przedstawić argumenty, że projekt połączenia obu spółek nie jest jeszcze na tyle gotowy by podejmować decyzje, pochopnie, bo nie jest zabezpieczona strona społeczna i pracownicy – powiedziała PAP Haładaj.

Źródło: Polska Agencja Prasowa

Warsaw

Banner 468 x 60 px