Log In

Tauron zakonczył budowę nowej stacji 110/15 kV wraz z linią zasilającą w Małopolsce

Krakowski oddział Taurona Dystrybucji zakończył budowę stacji 110/15 kV wraz z linią zasilającą 110 kV w miejscowości Chomranice w powiecie nowosądecki. Jest to już 64 Główny Punkt Zasilania pracujący na terenie tego oddziału.

Jak podkreśla Tauron Dystrybucja, stacja GPZ Chomranice jest ważnym elementem programu poprawy niezawodności sieci na terenie powiatów Limanowskiego i Nowosądeckiego. Obszar ten przy obecnym układzie sieci elektroenergetycznej jest wyzwaniem dla energetyków, gdyż wichury i opady śniegu szczególnie wczesną jesienią i późną wiosną powodują większą awaryjność sieci. Stacja umożliwi między innymi skrócenie długości istniejących ciągów sieci średniego napięcia, takich jak na przykład linia 15 kV relacji Naściszowska – Rożnów, która zostanie skrócona z obecnych 40 km do 15 km. Zmniejszy to znacząco jej awaryjność.

Tauron zapowiada jednocześnie, że w ramach programu poprawy niezawodności sieci w okresie najbliższych 5 lat na tym terenie zrealizowane mają być zrealizowane działania za kwotę 180 mln złotych. Środki te sfinansują budowę nowych połączeń sieciowych pomiędzy ciągami i odgałęzieniami sieci średniego napięcia, co pozwoli na drugostronne zasilanie w przypadku awarii i przerw w dostawie energii elektrycznej.

Krakowski oddział Taurona Dystrybucji planuje również zmodernizować ponad 200 km sieci napowietrznych średniego napięcia w technologii sieci napowietrznych izolowanych lub sieci kablowej. Uzupełnieniem tych działań będzie wyposażenie sieci średniego napięcia w nowoczesną automatykę zabezpieczeniową, skutecznie eliminującą przerwy w dostawie energii elektrycznej dla mieszkańców powiatów.

-Ten obiekt poprawi znacząco jakość i ciągłość dostaw energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych z sieci dystrybucyjnej pogranicza zachodniej części powiatu nowosądeckiego oraz wschodniej części powiatu limanowskiego” – skomentował inwestycję Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik. – To są tereny oddalone od centrów aglomeracji, ale bardzo ważne gospodarczo i turystycznie. Wiemy, że bez nowych rozwiązań i inwestowania w infrastrukturę ich rozwój będzie utrudniony – posumował..

Jak zwraca uwagę Tauron, poprawa stanu zasilania z tego obszaru dotyczy nie tylko klientów indywidualnych, ale również firm.. Najważniejsi klienci komercyjni zasilani z nowej stacji to Kopalnia Surowców Skalnych Klęczany, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Wolimex”, Grupa Producentów Owoców Zelsad, „Profil” Zakład Regeneracji Opon, Podstacja Marcinkowice PKP, Kopalnia Skalnych Surowców Drogowych

– Ta stacja, to przykład bardzo rozbudowanych działań inwestycyjnych prowadzonych przez Operatora Sieci w Grupie – powiedział podczas otwarcia stacji Filip Grzegorczyk prezes Taurona Polska Energia.

– Na inwestycje w sieci energetyczna Tauron Dystrybucja wyda w tym roku około 1,8 mld i znaczną część tej kwoty zostanie przeznaczona na właśnie takie górskie tereny – szczególnie trudne geograficznie a przez to wymagające ponadstandardowych zabezpieczeń i rozwiązań technicznych – zapowiedział prezes.

Wyzwaniem przy realizacji Stacji było ulokowanie inwestycji na zboczu i posadowienie jej w dużej części nad ciekiem wodnym. Prace obejmowały więc również nietypowe zadania budowlane, takie jak wykonanie zagęszczenia gruntu nad przykrytym ciekiem wodnym, budowę kanału, kraty zabezpieczającej oraz zabezpieczenie wysokich skarp przy zejściu do cieku wodnego. Od strony energetycznej Stacja wyposażona została w dwa transformatory o mocy 16 MVA oraz 18-polową rozdzielnicę średniego napięcia. Nowy GPZ umożliwi także likwidację napięcia 30 kV na tym obszarze oraz zmianę konfiguracji układu pracy sieci średniego napięcia.

Wykonawcą stacji i linii zasilającej był firma PILE Elebud, a inwestycja kosztowała ponad 10 mln zł.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px