Log In

Orlen analizuje rządowe wytyczne

PKN Orlen analizuje wytyczne zawarte w przyjętym przez radę ministrów w formie uchwały dokumencie „Polityka Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym” – poinformował PAP płocki koncern.

Dokument, przedłożony przez pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, który we wtorek zaakceptowała rada ministrów, zakłada m.in. budowę nowej infrastruktury logistycznej i zmianę struktury infrastrukturalno-właścicielskiej w sektorze naftowym.

Zgodnie z rządową uchwałą, to operator systemu przesyłowego gazu Gaz-System będzie „podmiotem odpowiedzialnym za skoordynowanie działań dotyczących gospodarki solankowej przez zakup akcji Inowrocławskich Kopalni Soli (IKS) Solino+ i udziałów w Kopalni Soli Lubień” – oba te podmioty należą do PKN Orlen.

– PKN Orlen analizuje aspekty ekonomiczne i prawne związane z realizacją wytycznych „Polityki Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym”, przedstawionych we wczorajszym komunikacie KPRM – poinformował w środę płocki koncern.

W ten sposób PKN Orlen odpowiedział na pytania PAP, w tym czy w związku z wytycznymi „Polityki Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym” spółka zamierza zbyć akcje IKS Solino oraz prawa do złóż kopalni soli w Lubieniu Kujawskim na rzecz Gaz-Systemu, a jeżeli tak, to w jakim trybie i terminie.

Z kolei przewodniczący Solidarności w IKS Solino Jerzy Gawęda pozytywnie ocenił wytyczne rządowe, dotyczące tej spółki. – Jeżeli oznacza to przejęcie kontroli przez spółkę państwową, to idzie to w dobrym kierunku – oświadczył.

IKS Solino to największy w Polsce producent solanki, która dostarczana jest do zakładów branży sodowej i chemicznej, a także do uzdrowiska Inowrocław. Od 2002 r. w zarządzanym przez spółkę Podziemnym Magazynie Ropy i Paliw w kopalni Góra, znajdującym się w wyeksploatowanych kawernach solnych, składowane są strategiczne dla kraju zapasy ropy naftowej i paliw. Z kolei, kopalnia w Lubieniu Kujawskim miałaby od 2018 r. magazynować gaz ziemny.

W maju Solidarność IKS Solino informowała, że w spółce doszło w ciągu ponad 10 lat do szeregu uchybień, a skutkiem jest m.in. brak pełnej zdolności manewrowej Podziemnego Magazynu Ropy i Paliw. Podkreślała, że nieprawidłowości dotyczyć miały także złóż w Lubieniu Kujawskim, do których prawa, jak twierdził związek, „z niewiadomych przyczyn” spółka IKS Solino przekazała w 2009 r. na rzecz PKN Orlen.

Zarzutom tym zaprzeczył wówczas PKN Orlen. Jak zapewnił wtedy płocki koncern, Podziemny Magazyn Ropy i Paliw funkcjonuje w sposób prawidłowy, gwarantując wywiązywanie się z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa. Spółka wyjaśniła też, że IKS Solino „w żadnym momencie nie dysponowało jakimikolwiek prawami dotyczącymi złoża Lubień Kujawski”.

IKS Solino podawały wcześniej, iż dzięki zrealizowanym w latach 2011-15 inwestycjom Podziemny Magazyn Ropy i Paliw w kopalni Góra osiągnął docelową wielkość ponad 6 mln m sześc. pojemności – to 12 kawern, z czego siedem na surowiec, a pięć na paliwa.

Źródło: Polska Agencja Prasowa

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px