Log In

PGE Dystrybucja przyłączy więcej OZE na Lubelszczyźnie

Projekt „Przebudowa linii 110 kV relacji Poniatowa-Nałęczów w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej” zwiększy techniczną możliwość przyłączania kolejnych źródeł czystej energii na tym obszarze. Tym samym przyczyni się do redukcji emisji CO2 poprzez zwiększenie udziału zielonej energii w polskim miksie energetycznym.

– Podpisane dzisiaj umowy są dowodem naszej konsekwencji w działaniach zmierzających do pełnej modernizacji systemu energetycznego i dbałości o środowisko – powiedział minister Krzysztof Tchórzewski, podpisując umowy o dofinansowaniu.

 – PGE Dystrybucja każdego roku inwestuje setki milionów złotych w modernizację systemu energetycznego. Podpisane dzisiaj umowy umożliwiają współfinansowanie projektu ważnego dla polepszania współpracy operatora systemu energetycznego ze źródłami OZE – mówi Wojciech Lutek, prezes zarządu PGE Dystrybucja.

Całkowita wartość projektu to 17 mln zł, z czego ponad 7 mln zł będzie pochodzić z dofinansowania.

Środki zostaną przekazane w ramach działania 1.1 „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”, poddziałania 1.1.2 „Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.  Projekt realizować będzie PGE Dystrybucja Oddział Lublin.

 

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px