Log In

Wieloletnie umowy na węgiel dla elektrowni Ostrołęka

Grupa Energa zapewniła sobie na kolejne lata dostawy paliwa do Elektrowni Ostrołęka B. Zarządzająca elektrownią spółka zależna Energi podpisała aneksy do umów z Polską Grupą Górniczą, Lubelskim Węglem Bogdanka i Jastrzębską Spółką Węglową, gwarantujące zaopatrzenie w węgiel – poinformował portal nettg.pl w środę, 10 stycznia, Adam Kasprzyk – rzecznik grupy energetycznej.

– Polska Grupa Górnicza SA jest większościowym dostawcą, a Bogdanka i JSW tzw. dostawcami uzupełniającymi – dodał.

Aneks z PGG zwiększa wolumen dostaw do wysokości 750 tys. t węgla rocznie z możliwym odchyleniem o 20 proc. Umowę z PGG zawarto 10 stycznia na okres do końca 2030 r. z możliwością przedłużenia warunków. Zwiększyła się też znacznie wartość kontraktu, która obecnie wynosi 3,28 mld zł.

Aktualizację umowy wieloletniej sprzedaży węgla energetycznego ze spółką LW Bogdanka przeprowadzono 3 stycznia. Umowę przedłużono do końca 2022 r. (wcześniej obowiązywała do końca 2019 r.) oraz ustalono warunki dostaw w tym roku. Wartość umowy w ciągu 4 lat wyniesie 404 mln zł.

Natomiast 4 stycznia zawarto umowę z Jastrzębską Spółką Węglową SA, zapewniającą dostawy uzupełniające węgla do elektrowni ostrołęckiej na lata 2018-2022.

Energa Elektrownie Ostrołęka SA jest największym producentem energii elektrycznej i cieplnej w północno-wschodniej Polsce. Jest jedyną w regionie elektrownią systemową, zapewniającą bezpieczne prowadzenie ruchu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Elektrownia składa się z 3 bloków energetycznych o mocach: 221 MW, 230 MW i 230 MW.

Źródło: Portal górniczy

Autor: Łukasz Wróblewski

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px