Log In

Tomasz Rogala ponownie prezydentem Euracoalu

W miniony poniedziałek, 21 stycznia br. odbył się Komitet Wykonawczy EURACOAL w Brukseli, w którym wzięli udział przedstawiciele stowarzyszeń i spółek węglowych z krajów Unii Europejskiej, a także z Ukrainy. Prezes Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala został wybrany na drugą kadencję Prezydenta Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego EURACOAL.

Całe spotkanie prowadził Prezydent EURACOAL Tomasz Rogala, który w swoim przemówieniu wskazał trzy najważniejsze trendy panujące w sektorze węglowym jakimi są: polityka dekarbonizacyjna Unii Europejskiej, działania pozostałych państw świata przyczyniające się do wzrostu zużycia węgla na świecie, a także prognozowany wzrost konsumpcji energii elektrycznej w najbliższych latach. Zdaniem prezesa Rogali, zrozumienie współistnienia tych elementów, tworzących trójkąt współzależności, będzie podstawą do działań Stowarzyszenia na kolejne miesiące.

Istotną częścią przemówienia prezesa Tomasza Rogali było zaprezentowanie strony internetowej www.becoal.com, która ma być łatwo dostępną platformą ukazującą rzetelne informację o węglu, zawierającą odpowiedzi na najczęściej występujące w opinii publicznej pytania o paliwa kopalne, emisję dwutlenku węgla i politykę klimatyczną. Strona becoal.com skierowana jest do wszystkich zainteresowanych, w tym również polityków i kandydatów do Europarlamentu.

Z kolei prof. Franz-Josef Wodopia przedstawił najważniejsze dane o rynku węgla wraz z informacją o prognozowanym wzroście zużycia w najbliższych latach. Przedstawione zostały również raporty z krajów członkowskich Stowarzyszenia wskazujące na potrzebę podejmowania wspólnych inicjatyw i inwestowania w nowe technologie.

W ramach Komitetu Wykonawczego Dr Thorsten Diercks przedstawił działania EURACOAL w zakresie Pakietu Czysta Energia, ograniczeń emisyjnych dla dużych jednostek energetycznego spalania, a także podjętej przez polski rząd kwestii wysokich cen uprawnień do emisji CO2 w 2018 r.

W trakcie Komitetu przedstawiono również raport na temat Szczytu Klimatycznego COP24 w Katowicach, a także wydarzenia towarzyszącego jakim był Kongres Energy24 organizowany przez polskie spółki sektora węglowego. Dodatkowo, omówiono projekt Strategii Klimatycznej Europa 2050 i działania w ramach Platformy Regionów Górniczych w Transformacji.

Podczas posiedzenia, prezes Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala został wybrany na drugą kadencję Prezydenta Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego EURACOAL.

Prezes Rogala przedstawił swoje działania w ramach obecnej kadencji, w tym debatę w ramach Europejskiego Forum Energii, zorganizowanie wystawy BE CO@L w Parlamencie Europejskim w Strasbourgu, aktywność w ramach Platformy Regiony Górnicze w Transformacji i udział w Społecznym Pre-COP24 w Brukseli. Wszystkie działania miały na celu przypominanie o istotnym wkładzie sektora węglowego w rozwój współpracy gospodarczej Unii Europejskiej, a także łańcuch wartości wpływający na wiele różnych gałęzi przemysłu.

Sektor węglowy musi pokazać, że wykorzystanie węgla może być kontynuowane na świecie. Musimy przedstawić rozwiązania i uzyskać wsparcie dla nowych rozwiązań technologicznych jak zgazowanie węgla, które otwiera nowe możliwości dla produkcji energii i umożliwia recykling produktów zgodnie z realizowaną gospodarką w obiegu zamkniętym – wskazał prezes Rogala.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px