Log In

Mazda planuje osiągnięcie neutralności węglowej do 2050 r.

Mazda Motor Corporation opublikowała najnowszy Raport Zrównoważonego Rozwoju za 2021 r. W ramach tego dokumentu, Mazda sformułowała własną podstawową politykę zrównoważonego rozwoju oraz określiła kwestie społeczne, które powinny być rozwiązywane w ramach działalności firmy w odniesieniu do Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), przyjętych przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Od tego momentu organizacja będzie realizować inicjatywy związane z ośmioma sferami w zakresie zrównoważonego rozwoju w ramach trzech kluczowych filarów: Ziemia, Ludzie i Społeczeństwa. Wszystkie te inicjatywy zostaną podjęte przez Mazdę w celu osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 roku.

Ziemia

Inicjatywy mają na celu rozwiązanie problemów związanych z neutralnością węglową Ziemi do 2050 r. oraz obiegiem zasobów. Aby osiągnąć cel, jakim jest neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla, Mazda zdaje sobie sprawę, jak ważne jest ograniczenie emisji CO₂ na przestrzeni całego cyklu życia pojazdu. Z tego powodu firma wdrożyła podejście oparte na zróżnicowanych rozwiązaniach, które umożliwiają wykorzystanie różnych technologii zgodnych ze źródłami energii i metodami jej wytwarzania w poszczególnych regionach świata, zarówno z perspektywy „well-to-wheel”, jak i pełnej oceny cyklu życia (LCA).

W zakresie procesów produkcji i logistyki Mazda Motor Corporation dąży do maksymalizacji wartości energetycznej i dywersyfikacji źródeł energii, zmierzając do zmniejszenia całkowitej globalnej emisji CO₂ wytwarzanej przez zakłady produkcyjne i powstającej w wyniku operacji logistycznych.

W ramach projektów zorientowanych na obieg zasobów, z myślą o współtworzeniu społeczności zorientowanych na recykling, Mazda zaangażowała się w kilka inicjatyw opartych na zasadzie „3R” – Reduce, Reuse, Recycle (redukcja, ponowne użycie i recykling) – zachęcających do ponownego wykorzystania wody, plastiku i innych zasobów na każdym etapie cyklu życia pojazdu. Jednocześnie oczekuje się, że wysiłki zmierzające do zwiększenia wydajności procesów doprowadzą do znacznego zmniejszenia strat energii i zasobów w całym łańcuchu dostaw.

Ludzie

Mazda zdaje sobie sprawę, że ludzie są jej najważniejszym zasobem. Firma konsekwentnie dąży do zwiększenia satysfakcji pracowników z pracy poprzez tworzenie klimatu korporacyjnego, który szanuje różne talenty i wartości. Różnorodność i integracja są dla Mazdy kluczowymi elementami zwiększania potencjału pracowników w możliwie najpełniejszym zakresie. Taka kultura korporacyjna prowadzi do tworzenia innowacji w produktach i usługach dla klientów, umożliwiając im budowanie wyjątkowych więzi z Mazdą. Firma dzięki podejściu skoncentrowanemu na człowieku oferuje kierowcom wyjątkowe doświadczenia związane z marką na każdym etapie posiadania samochodu.

Społeczeństwo 

Aby promować ideę społeczeństwa żyjącego w świecie bez wypadków drogowych, firma dąży do rozwoju technologii zgodnych z Filozofią Proaktywnego Bezpieczeństwa Mazdy. Opracowując technologie bezpieczeństwa, producent stosuje autorską strategię bloków konstrukcyjnych.

Pierwszy blok obejmuje podstawowe technologie bezpieczeństwa, takie jak idealna pozycja za kierownicą i układ pedałów, doskonała widoczność oraz interfejs człowiek-maszyna. Środkowy blok to Mazda i-Activsense – pakiet zaawansowanych technologii bezpieczeństwa opracowanych w celu zapewnienia bezpieczniejszych i bardziej niezawodnych samochodów większej liczbie klientów. Najwyższy blok to Mazda Co-Pilot Concept – zaawansowana technologia wspomagania jazdy, która zmniejszy ryzyko wystąpienia wypadków i szkód dla kierowcy, a także innych uczestników ruchu oraz pieszych.

Mazda będzie również maksymalnie wykorzystywać dostępne technologie motoryzacyjne i komunikacyjne, aby dalej pielęgnować więzi międzyludzkie oraz między ludźmi a społecznościami, budując w ten sposób model wkładu społecznego, który zapewni bezpieczną, pewną i nieograniczoną mobilność ludziom na całym świecie.

Ziemia, Ludzie i Społeczeństwo

Każdy z tych trzech filarów ma dwie wspólne inicjatywy: poprawę jakości i poszukiwanie partnerstw w celu „współtworzenia nowych wartości z innymi”. Mazda wierzy, że spełnienie oczekiwań klientów możliwe jest przez stałe podnoszenie jakości w zakresie wszystkich oferowanych produktów i usług.

W odpowiedzi na wymagania związane z obecną transformacją przemysłu motoryzacyjnego, reprezentowaną przez CASE (Connected technology, Autonomous driving technology, Shared services, Electrification technology), Mazda wzmocni więzi z obecnymi partnerami i będzie kontynuować poszukiwanie nowych partnerstw, także poza branżą motoryzacyjną.

Aby osiągnąć dalszy wzrost, Mazda będzie kontynuować swoje wysiłki na rzecz rozwiązywania problemów dotyczących Ziemi, Ludzi i Społeczeństw, przyspieszając inicjatywy we współpracy z partnerami o podobnych poglądach, w oparciu o technologie i procesy, które firma kultywowała do tej pory.

Mazda Raport Zrównoważonego Rozwoju 2021 jest dostępny do pobrania:

https://eu.mazda-press.com/about-mazda/sustainability/at-a-glance/

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px