Log In

Gdynia, Olsztyn i Lublin z Europejską Nagrodą Energetyczną

4 kwietnia w warszawskim Hotelu Polonia Palace odbyła się zorganizowana przez Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A., ceremonia wręczenia certyfikatów Europejskiej Nagrody Energetycznej (eea). Wśród wyróżnionych gmin znalazły się Gdynia, Olsztyn i Lublin, które z sukcesem przeszły proces certyfikacji eea potwierdzający wysoką jakość realizowanych działań z zakresu polityki energetyczno – klimatycznej. Z kolei Pilawa, Raciechowice oraz Łomża otrzymały wyróżnienia za poczynienie znaczących kroków w procesie ochrony klimatu w swoich gminach. Wydarzenie odbyło się w ramach europejskiego projektu Implement, którego głównym celem jest wdrożenie pilotażowo m.in. w Polsce systemu zarządzania jakością i certyfikacji lokalnej polityki energetyczno-klimatycznej według standardów i kryteriów eea.

Europejska Nagroda Energetyczna (European Energy Award – eea) to kompleksowy system zarządzania jakością i certyfikacji dla gmin zaangażowanych w zrównoważoną politykę energetyczną, klimatyczną i transportową. Obejmuje pełen zakres sprawdzonych środków poszanowania energii i ochrony klimatu, które mogą podjąć gminy. W pilotażu brało udział 30 europejskich gmin, w tym sześć z Polski, które pod okiem akredytowanych doradców energetycznych KAPE wdrażały plan polityki klimatyczno-energetycznej zgodnie z wysokimi standardami jakości w zakresie oszczędności energii i działań na rzecz klimatu wyznaczonymi w procesie eea. Przedstawiciele magistratów odebrali nagrody z rąk Marioli Zmudzińskiej, wiceprezes Zarządu KAPE, która podkreśliła w swoim wystąpieniu, że „projekt ofertował kompleksowe narzędzia, które równolegle opierały się na 79 wskaźnikach z kilku obszarów m.in. planowania energetyczno-klimatycznego, budownictwa, wykorzystania oze, wytwarzania energii, zaopatrzenia w energię i paliwa, gospodarkę wodno-ściekową, gospodarkę odpadami, mobilność, organizację wewnętrzną i współpracę zewnętrzną. (…) Eksperci KAPE mając wieloletnią praktykę we wszystkich tych obszarach mogli pełnić rolę doradców w ramach projektu Implement, dla samorządów biorących udział w pilotażu.”

Z kolei przedstawicielka Stowarzyszenia eea, Charlotte Spörndli w specjalnym nagraniu przesłanym do uczestników ceremonii pogratulowała nagrodzonym gminom: Gdynia, Lublin i Olsztyn osiągnęły już pierwszy międzynarodowy kamień milowy: (…) certyfikat Europejskiej Nagrody Energetycznej, który jest wyrazem uznania dla ich ponadprzeciętnego zaangażowania w politykę energetyczną i klimatyczną. W ten sposób wnosicie istotny wkład w realizację celów klimatycznych, jednocześnie poprawiając jakość życia, a przede wszystkim dając dobry przykład zarówno innym gminom w Polsce, jak i swoim mieszkańcom. Chciałabym Wam pogratulować i podziękować za to – zostańcie ambasadorami Europejskiej Nagrody Energetycznej i ochrony klimatu w Polsce!”

Na koniec ceremonii kolejne gminy (w tym gronie m.in. Tomaszów Mazowiecki oraz Żywiec) zainteresowane udziałem w procesie certyfikacji podpisały list intencyjny.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px