Log In

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wsparło energetyczne inwestycje PGE Dystrybucja

PGE Dystrybucja pozyskała łącznie 27,5 mln zł środków na dofinansowanie budowy dwóch linii wysokiego napięcia: relacji Brzezińska-Radogoszcz w województwie łódzkim i relacji Annopol-Budzyń w województwie lubelskim.

Prawie 17 mln złotych wynosi dofinansowanie unijne do projektu „Budowa linii 110 kV relacji Annopol-Budzyń”, na realizację którego Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz PGE Dystrybucja podpisały umowę 10 czerwca br. Dofinansowanie zostało pozyskane w ramach działania „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość wydatków kwalifikowanych dla projektu to niemal 30 mln zł, zaś wartość dofinansowania stanowi 57 proc.

Wcześniej, 30 maja br., PGE Dystrybucja podpisała z Ministerstwem Klimatu i Środowiska umowę o wartości 10,5 mln zł na dofinansowanie projektu „Budowa linii WN Brzezińska-Radogoszcz”, którego koszt kwalifikowalny wynosi ponad 19,5 mln zł. Dzięki podpisanej umowie PGE Dystrybucja uzyska dofinansowanie w ramach działania 1.1.2 „Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (OZE)” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Na wybór miejsca budowy obydwu linii 110 kV miało wpływ wiele czynników, ale wspólnym celem tych realizacji jest umożliwienie rozwoju energetyki odnawialnej na Lubelszczyźnie i Ziemi Łódzkiej. Inwestycje pozwolą na zwiększenie zdolności przyłączeniowych dla instalacji źródeł odnawialnych na poziomie 30 MW w każdym z projektów. Ponadto, budowa linii Annopol-Budzyń zapewni drugostronne zasilanie dla stacji Annopol, która teraz będzie pracować w układzie pierścieniowym, co poprawi niezawodność pracy systemu dystrybucyjnego w tym regionie oraz ograniczy straty sieciowe i zwiększy możliwości dystrybucji energii elektrycznej dla istniejących i nowych odbiorców na terenie okolicznych gmin. Inwestycja realizowana będzie w oparciu o nowoczesne rozwiązania (m.in. przewody zawieszone znacznie wyżej nad ziemią) i chroniona przed wyładowaniami atmosferycznymi przewodem odgromowym – z wewnętrznym światłowodem przeznaczonym do teletransmisji.

– Obie inwestycje wpisują się w szeroko zakrojoną transformację energetyczną i znacząco wpłyną na bezpieczeństwo dostaw energii do odbiorców. Budowa linii poprawi również parametry jakościowe dystrybucji do ciągle rosnącej liczby nowych odbiorców indywidualnych i przemysłowych, a poprzez wzmocnienie infrastruktury energetycznej, pozwoli na zwiększenie zdolności przyłączeniowych dla instalacji OZE – podkreślił Jarosław Kwasek, prezes zarządu PGE Dystrybucja.

Obydwa działania wpisują się w działania z zakresu realizacji polityki klimatycznej Polski oraz wypełniają zobowiązania dotyczące udziału energii wyprodukowanej z Odnawialnych Źródeł Energii w stosunku do jej zapotrzebowania przez odbiorców.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px